'กว่างโจว เซอร์เคิล'สร้างเสร็จแล้ว

'กว่างโจว เซอร์เคิล'สร้างเสร็จแล้ว

ตึกหลังใหม่"กว่างโจว เซอร์เคิล"รูปวงกลมคล้ายเหรียญทองที่เป็นสัญลักษณ์แทนความร่ำรวย สร้างเสร็จแล้ว