ศปถ.เผย3วันเทศกาลปีใหม่ตายแล้ว161ราย

ศปถ.เผย3วันเทศกาลปีใหม่ตายแล้ว161ราย

ศปถ. เผยวันที่ 3 ของช่วง 7 วันรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 161 ราย เจ็บ 1,390 ราย นครราชสีมาแชมป์อุบัติเหตุและเสียชีวิต

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 (ศปถ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 29 ธ.ค.56 โดย นพ.อำนวย กาจีนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงว่าวันที่ 3 ของการรณรงค์ปีใหม่สัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ ได้เกิดอุบัติเหตุ 456 ครั้ง ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 57 ครั้ง โดยมีผู้เสียชีวิต 75 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 503 ราย ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 33 ราย

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา 39.47% ขับรถเร็วเกินกำหนด 30.26% ส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 78.48% โดยส่วนใหญ่ไม่สวมหมวกกันน็อก

สรุป 3 วัน เกิดอุบัติเหตุรวม 1,322 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 1 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 161 ราย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 14 ราย บาดเจ็บรวม 1,390 คน เพิ่มขึ้น 29 ราย จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุช่วง 3 วัน รวม 2 จังหวัด ชัยภูมิ สมุทรสงคราม จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต 21 จังหวัด จังหวัดไม่มีผู้บาดเจ็บ 4 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ นครราชสีมา 51 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ นครราชสีมา 12 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ นครราชสีมา 62 ราย