เพื่อไทยย้ำเลื่อนเลือกตั้งไม่ได้

เพื่อไทยย้ำเลื่อนเลือกตั้งไม่ได้

พรรคเพื่อไทย ย้ำเลื่อนการเลือกตั้งไม่ได้ เพราะจะลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่า กกต. ไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ออกไปได้ เพราะจะเป็นการลิดรอนสิทธิของคนไทยที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดและเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชน ดังนั้น การขัดขวางการเลือกตั้ง หรือเลื่อนการเลือกตั้งจะถือเป็นการขัดขวางสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน

นอกจากนี้นายจารุพงศ์ ยังกล่าวด้วยว่าในกรณีที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้ง ในหลายพื้นที่ กกต. ควรหารือกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อหาทางแก้ปัญหาและทำให้การรับสมัครเลือกตั้งสามารถดำเนินการต่อไปได้