ท่องเที่ยวรับปีใหม่

ท่องเที่ยวรับปีใหม่

นักท่องเที่ยวขี่หลังช้างข้ามน้ำรับอากาศหนาวเย็นต้อนรับเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ที่ปางช้างแม่ตะมาน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่