'จารุพงศ์'แนะลงบันทึกประจำวันสมัครไม่ได้

'จารุพงศ์'แนะลงบันทึกประจำวันสมัครไม่ได้

"จารุพงศ์"แนะผู้สมัครส.ส.แจ้งความลงบันทึกประจำวัน หากสมัครไม่ได้ ชี้กกต.ไม่ทำหน้าที่ เข้าข่ายผิดก.ม.อาญา ม.157

นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมช.ศึกษาธิการ ร่วมแถลงถึงการทำหน้าที่รับสมัครส.ส.ของกกต.ในพื้นที่ภาคใต้ที่ตอนนี้มีปัญหามาก โดยนายจารุพงศ์ กล่าวว่า ตนได้รับรายงานว่ามี 7 จังหวัดในภาคใต้ที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งได้ และจากจำนวนหน่วยเลือกตั้ง 38 เขต ขณะนี้ภูเก็ตสมัครได้เพิ่มเติมที่เขต 1 ฉะนั้นตอนนี้เหลือ 37 เขต ที่ยังไม่สามารถสมัครได้ ตนจึงขอฝากไปถึงผู้สมัครทุกพรรค และได้แนะนำผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยไปว่า หากไม่สามารถเข้าไปสมัครในสถานที่รับสมัครได้ให้ เนื่องจากมีกลุ่มผู้ชมนุมไปปิดล้อมขัดขวาง ก็ให้ผู้สมัครนำเอกสารต่างๆ ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่รับสมัครเพื่อลงบันทึกประจำวัน ไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับแนบเอกสารใบสมัครและเอกสารเงินค่าสมัคร ที่จะสมัครกับกกต.ให้กับพนักงานสอบสวน

นายจารุพงศ์ กล่าวต่อว่า จากนั้นขอความกรุณากกต.ทุกจังหวัด นำเอกสารต่างๆที่ผู้สมัครแจ้งความจำนงว่าจะทำการสมัคร ไปตรวจสอบและดำเนินการได้ต่อไป เพื่อแก้ปัญหา แต่หากยังมีปัญหาอยู่ก็ให้ผู้สมัครนำหลักเอกสารเดินทางมายื่นที่กกต.กลางอีกทางหนึ่ง เพราะขณะนี้ยังเหลือเวลารับสมัคร อีก 3 วัน และเชื่อว่าหากผู้สมัครพยายามดำเนินการโดยยึดหลักกฎหมายก็จะผ่านไปได้ เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้สมัครไม่สามารถเข้าไปสมัครได้ จึงไม่ใช่ความผิดของผู้สมัคร เทียบได้กับประมวลกฎหมายแพ่ง มาตรา 4 ประกอบมาตรา10 ที่เมื่อถึงวันนัดของศาลแล้วว่าคู่ความไปไม่ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย ก็ให้ไปยื่นคำร้องที่ภูมิลำเนาในขณะนั้นเทียบเคียงกับกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถยื่น

นายจารุพงศ์ กล่าวอีกว่า "การเลือกตั้งถือเป็นสิทธิ์ของประชาชน และเป็นที่ยอมรับของประเทศประชาธิปไตย จึงขอร้องผู้ที่ไม่เห็นด้วยและเลื่อนการเลือกตั้ง อยากให้คำนึงและระมัดระวังการกระทำการที่เข้าข่ายขัดขวางการเลือกตั้ง ซึ่งมีโทษตามกฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง มาตรา 4 กำหนดโทษไว้ว่าผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกกต. กกต.จังหวัด ผอ.เลือกตั้งประจำจังหวัด และกรรมการที่มีหน้าที่ มีโทษทั้งปรับและจำคุก แต่หากใช้กำลังประทุษร้าย ผู้กระทำการมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และคดีมีอายุความ 10 ปี จึงฝากความห่วงใยประชาชนที่ไม่ต้องการให้เลือกตั้ง แม้จะเป็นสิทธิ์ของท่าน แต่ต้องไม่ละเมิดคนอื่นด้วย"

นายจารุพงศ์ กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตามขอฝากไปถึงกกต.ให้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอย่างเต็มที่ และสามารถของความร่วมมือหน่วยงานราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ตำรวจ ทหาร อัยการ เพื่อร่วมในการแก้ปัญหาต่อไป ไม่ใช่พอเกิดปัญหาแล้วลาออก เพราะจะเข้าข่ายปฏบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 เมื่อถามว่าได้คุยกับกกต.ถึงกระแสข่าวที่มีตัวแทนรัฐบาลเสนอให้เลื่อนการเลือกตั้งแล้วหรือยัง นายจารุพงศ์ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องดังกล่าว แต่การเลื่อนการเลือกตั้ง แต่เมื่อยุบสภาแล้วรัฐธรรมนูญ มาตรา 108 กำหนดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ไม่เกิน 60 วัน และที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 2 ก.พ.2557 ก็จะเหลือเวลาไม่กี่วันที่จะครบกำหนด 60 วัน และถ้าจะเลื่อนได้แค่ 6-7 วัน จะเลื่อนไปทำไม จึงถามไปถึงกกต.ว่าหากจะให้เลื่อนวันเลือกตั้งออกไป ต้องถามว่าจะให้เลื่อนไปวันไหน และใช้กฎหมายมาตราใดมาเลื่อน ส่วนที่กกกต.โยนมาให้รัฐบาลไปคุยกับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วย หากรัฐบาลดำเนินการแล้วฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็จะออกมาพูดโดยไม่สะเด็ดน้ำอีก เพราะคิดว่าคนไทยไม่รู้เรื่องก็จะสร้างความสับสนเพราะยังมีคนที่รู้เรื่องอยู่เช่นกัน

เมื่อถามว่ากัวลหรือไม่ว่าในวันเลือกตั้งจะวุ่นวายแค่มากแค่ไหน เพราะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่วันที่รับสมัคร นายจารุพงศ์ กล่าวว่า ยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครทุกเขตทั้ง 375 เขต ขณะนี้ที่วุ่นวายมีเพียง 37 เขต ที่ยังไม่สามารถทำการสมัครได้ เมื่อถามกรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส. ประกาศปิดกรุงเทพฯหลังปีใหม่ นายจารุพงศ์ กล่าวว่า ต้องถามว่าใช้กฎหมายใดมาดำเนินการ แล้วต้องออกมารับผิดชอบการกระทำของตัวเองด้วยหากมีอะไรเกิดขึ้น