รับสมัครวันที่2เงียบเหงา

รับสมัครวันที่2เงียบเหงา

บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ในวันที่2เป็นไปอย่างเงียบเหงา ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ