ศก.จีนปี57โต8.4%คู่ค้า'สหรัฐ-อียู'เริ่มฟื้น

ศก.จีนปี57โต8.4%คู่ค้า'สหรัฐ-อียู'เริ่มฟื้น

"นันทวัลย์"เผยปี57เศรษฐกิจจีนขยายตัวต่อเนื่องโต8.4% ระบุคู่ค้า"สหรัฐ-อียู"เริ่มฟื้นส่งผลดีต่อการส่งออก

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน ว่านักเศรษฐศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศคาดว่า เศรษฐกิจจีนในปี 2557 จะสดใส โดยมีอัตราการขยายตัวอยู่ที่ 8.4% เป็นอย่างต่ำ โดยไตรมาส 4 (ตุลาคม-ธันวาคม) ปี 2556 จีนจะมีอัตราการขยายตัวไม่ต่ำกว่า 7.7% เนื่องจากปัจจัยพิเศษที่เสริมเข้ามา คือ การกักตุนสินค้าเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่สำหรับชาติตะวันตกและทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกกลับมาคึกคัก รวมถึงการเตรียมซื้อสินค้าเพื่อรองรับเทศกาลตรุษจีนในปีหน้าของคนภายในประเทศ

ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่ทำให้สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของจีนดีขึ้นในไตรมาส 3 คือ เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักของจีนเริ่มฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งเป็นคู่ค้าอันดับ 1 และสหรัฐ คู่ค้าอันดับ 2 โดยเฉพาะสหรัฐทำการค้ากับจีนมีอัตราการขยายตัวกว่า 8.7% มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกของจีน และเมื่อจีนมีการผลิตเพื่อการส่งออกเพิ่มขึ้น การนำเข้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าต้นน้ำ สินค้ากึ่งสำเร็จรูปและวัตถุดิบ มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลดีกับไทยด้วย เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศส่งออกสินค้าตั้งต้นเหล่านี้ให้จีน

อย่างไรก็ตาม จีนเป็นจุดหมายทางการค้าของทุกประเทศ โดยมุ่งหวังเพิ่มสัดส่วนมูลค่าทางการค้าและเข้าถึงตลาดผู้บริโภคของจีน แต่ด้วยขนาดของประเทศที่กว้างใหญ่และประชากรที่มีความหลากหลายมากที่สุดของโลก การนำเข้าสินค้าเจาะเข้าตลาดจีนนั้น จำเป็นจะต้องมองตลาดเป็นสัดส่วน เนื่องจากความต้องการของประชากรในแต่ละเมืองและแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันมาก ทั้งภาษาท้องถิ่น ชีวิตความเป็นอยู่ และที่สำคัญที่สุด คือ พฤติกรรมผู้บริโภค

"การนำสินค้าเพื่อเจาะเข้าตลาดจีนนั้น ควรคำนึงถึงกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ที่เปิดรับกับสินค้าต่างชาติและชื่นชอบสินค้าไทย หรือมุ่งเน้นที่ตลาดผู้บริโภคระดับกลางถึงระดับบนที่มองหาสินค้าคุณภาพได้มาตรฐาน มีนวัตกรรม มีการเพิ่มมูลค่าและราคาค่อนข้างสูง ซึ่งเหล่านี้เป็นจุดเด่นของสินค้าไทย โดยเมืองหลักๆ เหล่านั้นได้แก่ เมืองกว่างโจว เมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ตงก่วน เมืองรองของมณฑลกวางตุ้ง อู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ เป็นต้น เมืองเหล่านี้ถือเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญ ประชากรมีกำลังซื้อสูงและมีต่างชาติ" นางนันทวัลย์ กล่าว