ยูเอ็นปรับลดทั้งคนและงบประมาณ

ยูเอ็นปรับลดทั้งคนและงบประมาณ

ยูเอ็นมีมติปรับลดทั้งกำลังคนและงบประมาณลง หลังเจอแรงกดดันจากสหรัฐและชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็น มีมติปรับลดทั้งกำลังคนและงบประมาณลง หลังเจอแรงกดดันจากสหรัฐและชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

บรรดาชาติสมาชิกทั้ง 193 ชาติ ตกลงร่วมกันที่จะลดจำนวนพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ของยูเอ็นลง 221 คน หรือประมาณ 2% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด และระงับการจ่ายค่าชดเชยให้กับพนักงานซึ่งปฏิบัติงานอยู่ที่นครนิวยอร์กมากกว่า 10,000 คน เป็นเวลา 1 ปี รวมทั้งยังมีมติตัดลดงบประมาณประจำปี 2557 - 2558 ขององค์กรระดับโลกแห่งนี้ลงมาอยู่ที่ 5,530 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากตัวเลขงบประมาณรายจ่ายงวด 2 ปีที่แล้วราว 50 ล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นการลดลงประมาณ 1%

ทางด้านนักการทูตสหรัฐที่รับผิดชอบด้านกิจการของยูเอ็น "นายโจ ตอร์เซลล่า" ระบุว่า น่ายินดีต่อมติดังกล่าว เนื่องจากจะเป็นการตัดลดตำแหน่งงานที่ไม่จำเป็น ซ้ำซ้อน และล้าสมัย ขององค์การระหว่างประเทศระดับโลกแห่งนี้ลง

ทั้งนี้ การประชุมเรื่องงบประมาณรายจ่ายของยูเอ็นในปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ต้องมีการหารือต่อเนื่องจนเลยจากกำหนดเส้นตายในวันคริสต์มาส ซึ่งยึดถือกันเป็นธรรมเนียมมาโดยตลอด เหตุจากสมาชิกมีความคิดเห็นแตกออกเป็น 2 ฝ่าย โดยฝ่ายมหาอำนาจนำโดยสหรัฐและอังกฤษ ต้องการให้ยูเอ็นปรับลดงบประมาณลง ขณะที่ฝ่ายประเทศกำลังพัฒนาต้องการคงงบประมาณเอาไว้เท่าเดิม

ขณะที่ นายตอร์เซลล่า กล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของยูเอ็นว่า มาตรการปรับลดกำลังคนและงบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ ถือเป็นหลักซานที่แสดงให้เห็นถึงพันธกิจใหม่ของยูเอ็นที่จะรักษาวินัยทางการคลังอย่างจริงจัง

ปัจจุบัน สหรัฐคือผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของยูเอ็น คิดเป็นสัดส่วนราว 22% ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมาคือ ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี และญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม งบประมาณสำหรับกองกำลังรักษาสันติภาพและหน่วยงานสำคัญ อาทิ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟ และโครงการอาหารเพื่อโลกหรือดับเบิลยูเอฟพี จะได้รับการจัดสรรต่างหาก นอกเหนือจากงบประมาณจำนวนนี้