พท.ส่งครบลงสมัครเลือกตั้งกทม.33เขต

พท.ส่งครบลงสมัครเลือกตั้งกทม.33เขต

รับสมัครส.ส.เขตกทม.วันแรก 67คน "เพื่อไทย"ส่งครบทั้ง 33 เขต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. ในช่วงบ่าย เป็นไปอย่างเงียบเหงา ซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่ทยอยเดินทางมารับสมัครกันตั้งแต่ครึ่งวันเช้า ต่อมาเวลา 16.30 น. เป็นเวลาที่ปิดรับสมัครในการรับสมัครในวันแรก สรุปได้ดังนี้ พรรคพลังสหกรณ์ หมายเลข 5 ส่งผู้สมัครทั้งหมด ​​27 เขต พรรคชาติไทยพัฒนาหมายเลข 1 ส่งผู้สมัคร ​​1 ​เขต พรรคเพื่อไทย หมายเลข 15 ส่งผู้สมัครครบทั้ง ​​​33 เขต พรรคครูไทยเพื่อประชาชน หมายเลข 18 ส่งผู้สมัคร ​1 เขต พรรครักไท หมายเลข 30 ส่งผู้สมัคร 1 เขต และพรรคประชากรไทย หมายเลข 36 ส่งผู้สมัคร​​​ ​​4 เขต ซึ่งมีผู้สมัครมาสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กทม. วันนี้ ทั้งหมด 67 คน โดยเขต 1 ว่าที่ร.ท.โอภาส มีเชาว์ ​​พรรคพลังสหกรณ์​​ น.ส.จตุพร จารุจิตจำเริญ ​​พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 2 นายธนัช กรองกันภัย ​​​พรรคชาติไทยพัฒนา​ นายอุปถัมภ์ พรรณสังข์​​​ พรรคพลังสหกรณ์ ม.ล.ณัฏฐพล เทวกุล ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 3 นายพงษ์พิสุทธิ์ จินตโสภณ ​​พรรคเพื่อไทย​​​ น.ส.พยุงลัลนา วงษ์สุขชัยเลิศ​​ พรรคพลังสหกรณ์​​

เขต 4 พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์​​​พรรคเพื่อไทย​​​ น.ส.สุนิตา เปาอินทร์​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 5 นายสมชาย เรืองแสน ​​​พรรคพลังสหกรณ์​​ น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล​​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 6 นายภาคภูมิ นันทชัย​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ นายวิตต์ ก้องธรนินทร์ ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 7 น.ส.ภูวนิดา คุนผลิน พรรคเพื่อไทย​​​ นายวิโรจะโน ชูชาติประเสริฐผล​​ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน​ นายจุฬาร จันทร์โชติ ​​​พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 8 นายราชศรุต จันทร์โชติ ​​​พรรคพลังสหกรณ์​​ นายธรัช สุคนธรัตน์​​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 9 นายประพนธ์ เนตรรังษี​​​พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 10 นายธวัช ชุนงาม​​​​พรรคพลังสหกรณ์​​ ร.ต.ต.เสน่ห์ ชัยทร ​​​พรรคประชากรไทย​​ ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 11 นายสุรชาติ เทียนทอง ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 12 นางพิมพ์ชนา โหสกุล​​​พรรค เพื่อไทย​​​ เขต 13 นายสุรพงศ์ มานะดีพร้อม​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ นายอนุดิษฐ์ นาครทรรพ​​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 14 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง​​​ พรรคเพื่อไทย​​​ น.ส.อมรรัตน์ คงสกุล ​​พรรคประชากรไทย​​ เขต 15 นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ ​​พรรคเพื่อไทย​​​ นายภูวณัฐ์ แสงงาม​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​

เขต 16 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ​​พรรคเพื่อไทย​​​ นายประมวล เสนา​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 17 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ นายชูศักดิ์ สมกิจ​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 18 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 19 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์​​ พรรคเพื่อไทย​​​ นายศุภัช แสงสุข​​​ พรรคประชากรไทย​​ นายเอกชัย บินหะยีอาระซัน​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 20 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 21 ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ นายสิทธิโชค ผลส่ง​​​พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 22 นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์​​ พรรคเพื่อไทย​​​ นายทรงชัย บัวทรัพย์ ​​​พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 23 นายธนากร คูณคำ​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ นายกุลธน ประจวบเหมาะ​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 24 นายเอนก หุตังคบดี ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ นายชาลี เวชกรบริรักษ์​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ นายรื่นยศ โชคชัยเจริญพร ​​พรรคประชากรไทย​​ เขต 25 น.ส.มาลินี วรรณชมภู​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ ​​​พรรคเพื่อไทย​​​

เขต 26 น.ส.นพสรัญ วรรณศิริกุล​​ พรรคเพื่อไทย​​​ พล.ท.เพรียว พินัยนิติศาสตร์​​ พรรครักไท​​​ นายณรงค์ศักดิ์ วงศ์สังวาลย์​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 27 นางสุพรรณี แซ่กี้​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์​​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 28 นายวัน อยู่บำรุง ​​​​พรรคเพื่อไทย​​​ น.ส.จิตรดิลก ชุติวัตธนิก ​​พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 29 นายสมหวัง อัสราษี ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ นายพล ศรีวงค์วรรณ​​​ พรรคพลังสหกรณ์​ เขต 30 นายพลวัฒน์ อรุณศรีพัฒน์ ​​พรรคพลังสหกรณ์​​ นายสุธา ชันแสง​​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 31 นางทิพวรรณ พุทธชาติเสวี​​ พรรคพลังสหกรณ์​​ นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา​​ พรรคเพื่อไทย​​​ เขต 32 นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ​​​พรรคเพื่อไทย​​​ นายสิริเรืองชัย ดอนอินทร์ ​​พรรคพลังสหกรณ์​​ เขต 33 นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ​​พรรคเพื่อไทย ​​​นายศุภวิชญ์ กัณฑ์สุข​​​ พรรคพลังสหกรณ์​​