มุ่งสู่ต่างจังหวัด

มุ่งสู่ต่างจังหวัด

บรรยากาศรถเดินทางออกต่างจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปสายเหนือ-อีสาน ที่ด่านเก็บเงินบางประอิน รถแน่