ภาวะเงินตราต่างประเทศประจำสัปดาห์วันที่ 23-27 ธ.ค. 56

ภาวะเงินตราต่างประเทศประจำสัปดาห์วันที่ 23-27 ธ.ค. 56

บาทอ่อนสุดในรอบเกือบ 4 ปี จับตาการเมืองในประเทศ

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)