กฟผ.เชื่อไฟฟ้าไม่ขาดพม่าหยุดจ่ายก๊าซต้นปี57

กฟผ.เชื่อไฟฟ้าไม่ขาดพม่าหยุดจ่ายก๊าซต้นปี57

กฟผ.รับมือกรณีพม่าหยุดจ่ายก๊าซ 31ธ.ค.2556-14ม.ค.2557 มั่นใจไม่มีปัญหาไฟฟ้าขาดแคลน

นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กฟผ. มีความพร้อมสำหรับมาตรการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของประเทศ ในช่วงที่สหภาพเมียนมาร์หยุดส่งก๊าซเพื่อหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงาน เป็นเวลา 15วัน ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 2556- 14 ม.ค.2557นี้ ส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้าฝั่งตะวันตก ได้แก่ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนราชบุรี โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรีเพาเวอร์ และ โรงไฟฟ้าไตรเอ็นเนอร์ยี่ โดยมีปริมาณก๊าซธรรมชาติที่หายไปประมาณ 1,100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าประมาณ 3,000 เมกะวัตต์ จากกำลังผลิตติดตั้งรวมประมาณ 33,000 เมกะวัตต์ ซึ่ง กฟผ. มีการบริหารจัดการโดยปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลแทน

โดยคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณการใช้น้ำมันเตา จำนวน 111.30 ล้านลิตร และน้ำมันดีเซล จำนวน 10.7 ล้านลิตร ซึ่ง กฟผ. ได้สำรองน้ำมันทั้งน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลให้เพียงพอตลอดช่วงการทำงาน รวมทั้งรองรับกรณีที่งานเสร็จช้ากว่ากำหนดอีก 5 วัน สำหรับในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น ส่งผลให้ปริมาณ

ความต้องการการใช้ไฟฟ้าไม่สูงมากนัก โดยในเบื้องต้นคาดว่าจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 23,000 เมกะวัตต์ (เป็นตัวเลขคาดการณ์ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์จริง) ด้วยกำลังผลิตสำรองที่มีอย่างเพียงพอและมีมาตรการสั่งการทดสอบเปลี่ยนเชื้อเพลิง เพื่อเพิ่มความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้า กฟผ. จึงมั่นใจว่าผู้ใช้ไฟฟ้าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการหยุดการส่งก๊าซในครั้งนี้

โดยการเตรียมการในครั้งนี้ กฟผ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในการทำหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีความมั่นคง และมั่นใจได้ว่าจะมีกำลังผลิตสำรองเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กฟผ.ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนในการช่วยกันรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า เช่น ปิดไฟดวงที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งจะเป็นการช่วยประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย