ธปท.เผยศก.เดือนพ.ย.ภาพรวมหดตัว

ธปท.เผยศก.เดือนพ.ย.ภาพรวมหดตัว

ธปท.แถลงเศรษฐกิจเดือนพ.ย.ภาพรวมหดตัวจากเดือนก่อนตามการใช้จ่ายภาคเอกชนที่หดตัว แจงความเชื่อมั่นปรับลดลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)แถลงข่าว เศรษฐกิจเดือนพฤศจิกายน 2556 ในภาพรวมหดตัวจากเดือนก่อนตามการใช้จ่ายภาคเอกชนที่หดตัวทั้งการบริโภคและการลงทุน

อย่างไรก็ดี การผลิตเพื่อการส่งออกขยายตัวจากเดือนก่อนตามการส่งออกสินค้าที่ปรับดีขึ้นอย่างช้าๆ ส่วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่อง แม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการท่องเที่ยวของจีน และเหตุการณ์ทางการเมืองในประเทศ

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นตามการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นไปยังราคาอาหารสำเร็จรูป ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการเกินดุลการค้าและดุลบริการ รายได้และเงินโอน ดุลเงินทุนเคลื่อนย้ายขาดดุลจากการขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติเป็นสำคัญ ทำให้ในภาพรวมดุลการชำระเงินขาดดุล