สศอ.เผยจีดีพีอุตสาหกรรมปี56โต0.2%

สศอ.เผยจีดีพีอุตสาหกรรมปี56โต0.2%

สศอ.เผยจีดีพีอุตสาหกรรมปี 56 โตแค่ 0.2% คาด ปี57 โต 3-4% ระบุปีหน้าอุตฯรถยนต์โตต่อเนื่องส่งออกเพิ่มเกือบ 16%

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยถึงคาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมในปี 2556 และแนวโน้มในปี 2557 ว่า สศอ. ได้คาดการณ์ภาวะอุตสาหกรรมในปี 2556 จีดีพี อุตสาหกรรม ขยายตัว 0.2% และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ) -3% ส่วนในปี 2557 คาดว่าจีดีพีอุตสาหกรรมจะขยายตัวอยู่ในช่วง 3-4% และ เอ็มพีไอ ขยายตัว 2%

“ปัจจัยสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในปี 2557 ได้แก่ การทยอยปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก ทำให้การส่งออกเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามเศรษฐกิจประเทศคูู่ค้าที่มีแนวโน้มขยายตัวดี และการดำเนินการตามแผนการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ ขณะที่ปัจจัยเสี่ยง ก็คือ การใช้จ่ายภาคครัวเรือนยังมีข้อจำกัด เนื่องจากราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในตลาดโลกยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ภาครัฐเบิกจ่ายเงินต่ำกว่าที่คาดไว้ ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนให้ล่าช้าออกไป และอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยผ่านจุดต่ำสุดในแล้ว” นายสมชาย กล่าว

ด้านเอ็มพีไอ เดือนพฤศจิกายน -10.6% มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ระดับ 63.14% โดยภาพรวมสิ้นสุด 11 เดือนของปี 2556 เอ็มพีไอ -2.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ 64.77% เป็นผลมาจากการลดลงของการผลิตรถยนต์ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และอาหารทะเลกระป๋องและแช่แข็ง