ยกฟ้อง'ปอ ประตูน้ำ'ถูกกล่าวหาเจ้าของบ่อน

ยกฟ้อง'ปอ ประตูน้ำ'ถูกกล่าวหาเจ้าของบ่อน

ศาลอุทธรณ์ยืนยกฟ้อง"ปอ ประตูน้ำ"ถูกกล่าวหาเป็นเจ้าของบ่อน ระบุพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ

ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีอัยการยื่นฟ้อง นายไพจิตร ธรรมโรจน์พินิจ หรือ ปอ ประตูน้ำ ผู้กว้างขวางย่านประตูน้ำ ,นางอำภา ธรรมโรจน์พินิจ ภรรยานายไพจิตร , น.ส. ประภาพรรณ ธรรมโรจน์พินิจ บุตรสาว , นายวันชัย หรือ ตี๋ใหญ่ แซ่เหลี่ยว , นายสุรินทร์ วงศ์ดามา , นายสมชัย บุญมั่นแสนสุข ,นายจงศักดิ์ เชื่อวิเชียร และนายอำนาจ มีศรีกมลกุล เป็นจำเลยที่ 1-8 ในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน เอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต,ร่วมกันรับของโจร, ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา, ร่วมกันซื้อหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งรู้ว่าเป็นของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามหรือข้อจำกัด และร่วมกันมีไพ่ไว้ในครอบครองเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91,357 , พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469, พ.ร.บ.ไพ่ พ.ศ.2486, พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 และ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475

ตามฟ้องโจท์กระบุ ว่า เมื่อปี 2546 - 4 ก.พ.49 จำเลยทั้ง 8 คน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันขนาดใหญ่ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน โดยจำเลยที่ 1- 2 ร่วมกันซื้อและรับไว้เครื่องจักรกลไฟฟ้าประเภทตู้ม้า จำนวน 15 ตู้ ราคา 30,000 บาท คิดเป็นค่าอากรขาเข้า 6,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,520 บาท รวมราคาของและค่าภาษีอากรเป็นเงิน 38,520 บาท ชิปแลกเงิน จำนวน 9,862 อัน ราคา 400,991.95 บาท คิดเป็นอากรขาเข้า 80,194 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 33,680 บาท รวมราคาของและค่าภาษีอากรเป็นเงิน 514,865.95 บาท เครื่องนับไพ่อัตโนมัติ 24 เครื่อง ราคา 5,202.72 บาท คิดเป็นอากรขาเข้า 1,040.54 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 437.03 บาท รวมราคาของและค่าภาษีอากรเป็นเงิน 6,680.29 บาท ไพ่ จำนวน 1,507 สำรับ ราคาสำรับละ 87.74 บาท รวมเป็นเงิน 132,224.18 บาท ซึ่งมีผู้ลักลอบนำของดังกล่าวที่เป็นของมีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศและต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้ามและข้อจำกัดอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย รวมทั้งตรวจยึดรถยนต์ได้ 64 คัน

และจำเลยที่ 1-2 และที่ 5-6 ยังร่วมกันรับของโจร รับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ษณ-3345 กรุงเทพ ฯ จำนวน 1 คัน แล้วจำเลยทั้งสี่ดังกล่าวได้บังอาจเรียกดอกเบี้ยในการให้กู้ยืมเงินในอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือน หรือร้อยละ 120 ต่อปี ซึ่งสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดให้เรียกเก็บ เหตุเกิดที่แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร จำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ

โดยศาลชั้นต้น มีคำพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากเห็นว่า แม้พยานหลักฐานโจทก์จะฟังได้ว่าตึกแถวในซ.เจริญสุข ถ.ราชปรารภ ถูกดัดแปลงเป็นบ่อนพนันและเปิดให้มีการเล่นพนันตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเดิมตึกนั้นเคยมีชื่อของจำเลยที่ 2 ถือครองกรรมสิทธิ์อยู่ แต่จำเลยมีหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินและการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ถูกต้อง นำสืบว่าได้ขายและให้เช่าตึกกับจำเลยที่ 4 ไปแล้ว พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมายังไม่เพียงพอให้รับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1-3 ,5-8 เป็นผู้เปิดให้เล่นพนัน จึงยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ให้พิพากษายกฟ้องจำเลยที่ 1-3 ,5-8

ส่วนจำเลยที่ 4 อ้างว่าเคยใช้ตึกเปิดเป็นโรงงานตัดเย็บผ้า โดยภายหลังเลิกกิจการจึงได้ให้คนอื่นเช่าต่อ แต่จากพยานหลักฐานกลับปรากฏว่าจำเลยที่ 4 เคยฟ้องไล่ที่บุคคลอื่น จึงเชื่อว่าขณะเกิดเหตุตึกดังกล่าวจำเลยที่ 4 ยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และรู้เห็นเรื่องการเปิดบ่อนพนัน อีกทั้งพยานโจทก์ยังนำสืบว่าเจ้าของบ่อนพนันคือนายตี๋ ซึ่งเป็นคนเดียวกับจำเลยที่ 4 จึงรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 4 จัดให้มีการเล่นพนัน จึงมีความผิดฐานจัดให้มีการเล่นพนัน ตามพ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 ให้จำคุกจำเลยที่ 4 เป็นเวลา 1 ปีโดยไม่รอลงอาญา

ต่อมาอัยการโจทก์ ยื่นอุทธรณ์ ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 4 อุทธรณ์ ขอให้ศาลยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้วเห็นว่า คำเบิกความของพยานโจทก์ มีน้ำหนักน้อย ยืนยันได้เพียงว่า จำเลยที่ 1 เข้าร่วมเล่นการพนัน แต่ไม่อาจรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของบ่อนพยานหลักฐานโจทก์ ไม่เพียงพอ ที่จะรับฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 มีความผิด ที่ศาลล่างยกฟ้องมานั้น ศาลอุทธรณ์เห็นพ้องด้วยพิพากษายืนให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ส่วนจำเลยที่ 4 ในฐานะเจ้าของบ่อนคงจำคุกเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่รอลงอาญา