กกต.ประชุมรับสมัครส.ส.เขตวันพรุ่งนี้

กกต.ประชุมรับสมัครส.ส.เขตวันพรุ่งนี้

เลขาฯกกต.เผยประชุมผู้บริหารระดับสูง เตรียมการเลือกตั้งรับสมัครส.ส.เขตในวันพรุ่งนี้ ส่งหนังสือด่วนให้ กกต.จังหวัดประเมินสถานการณ์เอง

นายภุชงค์ นุชตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมผู้บริหารระดับสูงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เพื่อเตรียมการเปิดรับสมัคร สส. 375 เขตทั่วประเทศในวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 ทั้งนี้ ตนได้ทำหนังสือด่วนถึงประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเนื้อหายืนยันว่าให้มีการดำเนินการในการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัด และ กทม. ตามกำหนดการเดิม แต่จากเหตุการณ์ความวุ่นวายจากการรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่น ดินแดง เมื่อวานนี้ (26 ธ.ค.56 ) เพื่อใม่ให้เกิดความสับสนจึงให้ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตปฎิบัติหน้าที่ในการรับสมัคร ตามกฎหมาย ระเบียบและประกาศของกกต.

แต่หากมีปัญหาในการรับสมัคร เช่น ถูกปิดล้อมสถานที่ มีการขัดขวางการปฎิบัติงาน หรือมีการข่มขู่คุกคาม ที่อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัย ในชีวิต หรือร่างการของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฎิบัติงานและผู้สมัคร จนเป็นเหตุสุดวิสัยไม่สามารถปฎิบัติงานได้ ก็ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขต สามารถใช้ดุลยพินิจ ตามความเหมาะสม และให้ รายงานต่อ ผู้อำนวยการกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัด และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยเร็ว พร้อมทั้งไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจเพื่อเป็นหลักฐานและรายงานให้ สำนักงาน กกต.ทราบโดยด่วน

นายภุชงค์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมกกต. ได้พิจารณาเรืองที่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอหารือแนวทางการปฎิบัติ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท ที่ยังเหลือจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี และ กทม. ว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ ซึ่ง กกต.มีมติสมควรให้มีการเลื่อนการทำประชาพิจารณ์ออกไปก่อน แม้ว่าจะไม่ได้เป็นการเบิกจ่ายงบประมาณ แต่อาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับรัฐบาลในเรื่องของการใช้ทรัพยากรทางราการ ซึ่งอาจขัดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 181 จึงควรเลื่อนออกไปจนกว่าการเลือกตั้งจะแล้วเสร็จ