Corporate News

Corporate News

KSL - ซื้อ / NUSA - ซื้อ

KSL ซื้อ ราคาพื้นฐาน 18.00 บาท
KSL: นาย ตระการ ชุณหโรจน์ถทธิ์ เลขานุการ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) เผยว่าผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 1,661 ล้านบาท ลดลง 29% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังปริมาณขายและราคาน้ำตาลลดลง ส่วนธุรกิจไฟฟ้าและธุรกิจเอทานอลมีผลประกอบการที่สูงขึ้น เนื่องจากมีการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพิ่มขึ้น

NUSA ซื้อ Consensus 1.02 บาท
NUSA: นาย วิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) เผยว่าหลังจากเจอปัญหาการเมือง บริษัทฯอาจจะเลื่อนการรับรู้รายได้ไปในไตรมาส 1/57 ซึ่งจะทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 1/57 เติบโตก้าวกระโดด นอกจากนี้ในปี 57 บริษัทฯจะเร่งโอนโครงการมูลค่า 3,400 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ปีหน้าไม่ต่ำกว่า 3,000- 4,000 ล้านบาท จากยอดขายประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยเน้นจับกลุ่มลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น