Telecom Sector - Overweight

Telecom Sector - Overweight

ลุ้นต่อกับผลประมูลทีวีดิจิทัลวันสุดท้าย

ประเด็นข่าว
- การประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิทัลวานนี้ มีบริษัทกลุ่มสื่อสารที่ศึกษาเข้าร่วมประมูลช่องวาไรตี้ SD ได้แก่ บริษัทย่อย INTUCH และ TRUE ผลการประมูลมีราคาสูงสุด 2,355 ล้านบาท สูงกว่าราคาเริ่มต้นถึง 520% ผู้ชนะประมูลทั้ง 7 รายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ ได้แก่ WORK, บริษัทย่อย TRUE, GRAMMY, BEC, RS, MONO และ NMG

- สำหรับวันนี้จะเริ่มประมูลช่องข่าว ราคาเริ่มต้น 220 ล้านบาท และช่องเด็ก (ตอนบ่าย) ราคาเริ่มต้น 140 ล้านบาท มีบริษัทกลุ่มสื่อสารที่ศึกษาเข้าประมูลได้แก่ บริษัทย่อยกลุ่ม TRUE และบริษัท ไอ สปอร์ต มีเดีย (SAMART/SPORT)

ผลกระทบ
- Surprise INTUCH แต่มองมีวินัยลงทุนที่ดี เราประหลาดใจกับผลประมูลช่องวาไรตี้ SD ที่ไม่มีชื่อบริษัทย่อย INTUCH ติดกลุ่มผู้ชนะประมูล เนื่องจาก INTUCH มีฐานะการเงินดีและตั้งเป้าหมายขยายการลงทุนสู่ธุรกิจทีวีดิจิทัล ทั้งนี้หากพิจารณาราคาประมูลช่องวาไรตี้ SD ของผู้ชนะประมูลทั้ง 7 รายมีมูลค่า 2,355-2,200 ล้านบาท ถือว่าสูงกว่าเป้าหมายการลงทุนของ INTUCH ตั้งงบลงทุน 2,000 ล้านบาท และอาจเป็นสาเหตุสำคัญต่อการตัดสินใจของ INTUCH ซึ่งมีนโยบายการลงทุนเชิงระมัดระวัง อย่างไรก็ตามแม้ INTUCH ไม่ชนะประมูลแต่เรามองเป็นผลดีมากกว่า เนื่องจากจะไม่มีภาระต้นทุนเพิ่มขึ้นจากการลงทุน

- ราคาช่องข่าวและช่องเด็กมีแนวโน้มสูงกว่าสมมติฐาน การประมูลช่องวาไรตี้ HD และ SD มีการแข่งขันราคารุนแรงกว่าที่เราประเมินไว้ โดยราคาประมูลของผู้ชนะในช่อง HD และ SD สูงกว่าราคาเริ่มต้นเฉลี่ย 124% และ 500% ตามลำดับ เรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่ราคาประมูลช่องข่าวและช่องเด็กจะสูงกว่าสมมติฐานของเราคาดว่าราคาประมูลจะสูงขึ้นจากราคาเริ่มต้นประมาณ 200% และ 100% ตามลำดับ

- กลุ่ม TRUE มีต้นทุนสูงกว่าประมาณการ บริษัทย่อยกลุ่ม TRUE ชนะประมูลช่องวาไรตี้ SD เป็นอันดับ 2 ราคา 2,315 ล้านบาท ต่ำกว่าอันดับ 1 เพียง 40 ล้านบาท และสูงกว่าประมาณการเรา 103% ทั้งนี้บริษัทย่อย TRUE จะเข้าร่วมประมูลช่องข่าวและช่องเด็กวันนี้ หาก TRUE ต้องการชนะประมูลทั้ง 2 ช่อง เรามองว่าจะส่งผลให้ต้นทุนใบอนุญาตธุรกิจทีวีดิจิทัลสูงกว่าที่เราประเมินว่าจะใช้เงินราว 2,080 ล้านบาทสำหรับประมูล 3 ช่อง