'พม่า'เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจหัวเมืองชายแดน

'พม่า'เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจหัวเมืองชายแดน

ภาคเหนือ-"ไทย-พม่า"ไฟเขียวขยายเวลาเปิดปิดด่านหัวเมืองสำคัญ "แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก"กับ"แม่สอด-เมียวดี" ดีเดย์ 1 มกราคม 2557

นางสาวผกายมาศ เวียร์ร่า ประธานสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-พม่า จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลไทย โดยกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลพม่า ได้อนุมัติให้ขยายเวลาการเปิดปิดด่านพรมแดนไทย-พม่าในหัวเมืองสำคัญของภาคเหนือ คือ ด่านแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตรงข้ามด่านท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า และด่านแม่สอด จังหวัดตาก ตรงข้ามด่านเมียวดี ประเทศพม่า จากเดิมที่เปิดตั้งแต่เวลา 06.30น.-18.30น. เปลี่ยนเป็นเวลา 06.30น.-20.30 น. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของ 2 ประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

การขยายเวลาเปิดปิดด่านพรมแดนส่งอานิสงส์ต่อประเทศไทย ในด้านการค้า และการท่องเที่ยวควบคู่กัน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว หรือนักธุรกิจชาวพม่า ที่ถือวีซ่าเดินทางทางอากาศมาที่สนามบินท่าขี้เหล็ก สามารถที่จะเดินทางต่อเข้ามาพำนักในจังหวัดเชียงราย ก่อนเดินทางไปยังหัวเมืองชั้นในของประเทศไทย ผ่านทางท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายได้อย่างสะดวก ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่หากจะให้เกิดความสมบูรณ์ อยากให้มีการผ่อนผันให้นักท่องเที่ยวชาวพม่าที่ถือหนังสือผ่านแดน สามารถเดินทางเข้าถึงจังหวัดเชียงรายได้ จากปัจจุบันสามารถเดินทางไปภายในรัศมี 10 กิโลเมตรในเขตอำเภอแม่สายเท่านั้น

ในตอนนี้ความเคลื่อนไหวการลงทุนในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่าค่อนข้างคึกคัก และมีบรรยากาศการลงทุนที่เติบโตเร็วมาก โดยเฉพาะการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างมีให้เห็นอย่างชัดเจน มีการก่อสร้างโรงแรม, อาคารพาณิชย์ และบ้านจัดสรร จากเดิมที่ไม่เคยมีมาก่อน เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยของประชากรในพื้นที่ และประชากรที่อพยพจากหัวเมืองอื่นๆของพม่า เพื่อมาทำการค้า นอกจากนั้นยังมีสถาบันการเงินของรัฐบาล และเอกชนพม่าเข้ามาตั้งสำนักงานสาขา เพื่อให้บริการทางด้านธุรกรรมทางการเงิน ส่วนสายการบินของรัฐบาล และเอกชนของพม่าก็มาเปิดบินถึง 7 ราย ทำให้เกิดธุรกิจนำเที่ยว และธุรกิจซื้อขายตั๋วเครื่องบินเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งยังไม่รวมถึงสินค้าแบรนด์พม่าแท้ที่เข้ามาทำตลาดแล้ว เช่น กาแฟ, ขนม และอาหารต่างๆ ด้วย

"หากว่าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงพม่า-ลาว ระหว่างเมืองใจละ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า กับเมืองลอง แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว เสร็จตามกำหนดภายในปี 2558 จะทำให้การค้าขายในภูมิภาคแถบนี้คึกคักยิ่งขึ้น เพราะไม่ได้มีเพียง 2 ประเทศนี้ แต่ยังมีจีน และไทยเข้าไปมีส่วนทำให้การค้าเติบโตยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา ได้มีการหารือกับทางรัฐฉาน และหอการค้าจังหวัดท่าขี้เหล็ก และรัฐบาลไทย เพื่อให้ร่วมมือกันสร้างถนนเชียงตุง-ตองจี-มัณฑะเลย์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการนำเข้าสินค้าไทยเข้าไปยังพม่า หากว่าทางฝ่ายไทยยังล่าช้า โอกาสที่จีนจะเข้ามาครองตลาดก็มีความเป็นไปได้สูง เพราะปัจจุบันมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าผ่านด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็กต่อปีไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีถัดไป "นางสาวผกายมาศ กล่าว

นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดตาก กล่าวว่า ท่าทีของพม่าในการพัฒนาประเทศมีความชัดเจนอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อเนื่องมายังการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่เป็นประตูหน้าสำคัญในการเชื่อมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวระหว่างไทย-พม่า โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดเมียวดี ประเทศพม่า นอกจากรัฐบาลพม่าได้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเมียวดีไปแล้ว ล่าสุด ได้ปรับพื้นที่เพิ่มอีก 1,000 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม โดยให้ทางประเทศญี่ปุ่นเข้ามาทำการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และได้มอบหมายให้มุขมนตรีของรัฐกะเหรี่ยงเป็นผู้เข้ามาบริหารจัดการ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของประเทศพม่า และการเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม

ขณะที่การขยายเวลาการเปิดปิดด่านพรมแดนนั้น ส่งผลดีต่อการค้าขายตามแนวชายแดนของประเทศไทย เพราะโดยปกติอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าของชาวพม่าที่เดินทางมาจากหัวเมืองต่างๆ ของพม่า ไม่ว่าจะเป็นเมาะละแหม่ง, ผาอัน และย่างกุ้ง และจะส่งผลให้การท่องเที่ยวคึกคักตามไปด้วย เพราะนักท่องเที่ยวชาวพม่าให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวในฝั่งไทยเพิ่มขึ้นตามลำดับ อีกทั้งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง เช่นเดียวกับบรรยากาศการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สอด ก็คึกคัก และมีความพร้อมรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดน ไม่ว่าจะเป็นเทสโก้โลตัส, เมกาโฮม และร้านค้าต่างๆ ที่มีการให้บริการทั้งภาษาไทย และภาษาพม่า

อย่างไรก็ตาม ภาพการลงทุนในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีโครงการคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น มีการเปิดสาขาของสินค้าชั้นนำต่างๆในพื้นที่ เช่นเดียวกับทางจังหวัดเมียวดี มีการเข้าไปร่วมลงทุนของนักลงทุนชาวไทยกับนักลงทุนชาวพม่า ในการทำการค้าร่วมกัน เช่นปั๊มน้ำมัน และการขายรถแทรคเตอร์ คูโบต้า เมื่อเมืองของประเทศเพื่อนบ้านเริ่มขยายโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้มีความต้องการสินค้าไทยเพิ่มขึ้น จึงทำให้ตัวเลขมูลค่าการค้าชายแดนไทย-พม่าผ่านด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในปี 2556 มีไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาท และในปี 2557 คาดว่าจะทะลุ 50,000 ล้านบาท และหากว่ามีการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-พม่าแห่งที่ 2 ยิ่งจะทำให้เกิดโอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของ2ประเทศเพิ่มขึ้นด้วย