นายกฯญี่ปุ่นเยือนศาลเจ้ายาสุคูนิ

นายกฯญี่ปุ่นเยือนศาลเจ้ายาสุคูนิ

"ชินโซ อาเบะ"เยือนศาลเจ้ายาสุคูนิ ในโอกาสทำงานครบรอบหนึ่งปี

นายกรัฐมนตรี "ชินโซ อาเบะ" ของญี่ปุ่น เยือนศาลเจ้ายาสุคูนิ ในโอกาสทำงานครบรอบหนึ่งปี ทำให้จีนต้องประณามทันทีว่าเป็นการยกย่องความก้าวร้าวทางทหารของญี่ปุ่นในอดีต พร้อมเตือนว่าญี่ปุ่นต้องรับผลของการกระทำ

ถ้อยแถลงของนายอาเบะหลังสักการะศาลเจ้าระบุว่า อาจมีผู้วิจารณ์ว่าการสักการระศาลเจ้ายาสุคูนิเป็นการแสดงความเคารพต่ออาชญากรสงคราม แต่วัตถุประสงค์ของเขาคือ ต้องการรายงานต่อดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตจากสงครามถึงผลงานที่รัฐบาลของเขาทำในรอบหนึ่งปี และเพื่อให้คำมั่นอีกครั้งว่าญี่ปุ่นจะไม่เข้าร่วมสงครามอีก

นายอาเบะกล่าวด้วยว่า เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายความรู้สึกของชาวจีนและชาวเกาหลี แต่ปรารถนาจะเคารพชื่อเสียงซึ่งกันและกัน ปกป้องเสรีภาพและประชาธิปไตย และสร้างมิตรภาพกับจีนและเกาหลีด้วยความนับถือ

ศาลเจ้ายาสุคูนิเป็นสถานที่รำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากสงคราม ส่วนใหญ่เป็นทหารชั้นสามัญ แต่มีนายทหารระดับสูงหลายคนที่เป็นอาชญากรสงครามในสงครามโลกครั้งที่ 2 รวมอยู่ด้วย เกาหลีใต้และจีนมองว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่รู้จักสำนึกผิดของญี่ปุ่น จากความโหดร้ายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

ทางด้านจีนไม่รีรอที่จะประณามการกระทำของนายอาเบะ โดยกระทรวงการต่างประเทศจีนประณามการกระทำของนายอาเบะว่า เป็นการกระทำที่ชาวจีนไม่อาจยอมรับได้ สาระสำคัญของการที่ผู้นำญี่ปุ่นเยือนศาลเจ้ายาสุคูนิคือ สร้างภาพประวัติศาสตร์ความก้าวร้าวของทหารญี่ปุ่นและการปกครองอาณานิคมให้สวยงาม