ภาวะเงินตราต่างประเทศ (26 ธ.ค. 56)

ภาวะเงินตราต่างประเทศ (26 ธ.ค. 56)

การเมืองกดดันบาทอ่อน รอตลาดสหรัฐเปิดคืนนี้

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)