ถ.วิภาวดีอัมพาต

ถ.วิภาวดีอัมพาต

ม็อบปิดถนนทั้งขาเข้าและขาออกถนนวิภาวดี ทำให้จราจรติดขัดยาวเหยียด