AOT: ทางการเมืองส่งผลต่อจำนวนผู้โดยสารชะลอตัว

AOT: ทางการเมืองส่งผลต่อจำนวนผู้โดยสารชะลอตัว

การชุมนุมทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานของ AOT ชะลอตัว

ปัจจัยทางการเมืองส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสาร AOT ชะลอตัว : การชุมนุมทางการเมือง ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานของ AOT ชะลอตัว โดยจำนวนผู้โดยสารระหว่างวันที่ 1-10 ธ.ค.2013 เติบโตเพียง 3.7% Y-Y

ล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ AOT ยังระบุว่า จำนวนผู้โดยสารงวดครึ่งเดือนแรกของเดือน ธ.ค.2556 มีการปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย ชะลอตัวลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. ที่ผ่านมา ที่เติบโต 10.3% Y-Y และเทียบกับค่าเฉลี่ยของงวดผลการดำเนินงานปีนี้ (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56) ที่เติบโต 20.4% Y-Y จำนวนเที่ยวบินยังคงเติบโตในระดับปกติ โดยงวดวันที่ 1-10 ธ.ค. ที่ผ่านมา จำนวนเที่ยวบินเติบโต 16.5% Y-Y ใกล้เคียงกับเดือนพ.ย.ที่ผ่านมา ที่เติบโต 16.8% Y-Y และค่าเฉลี่ยงวดปีนี้ (1 ต.ค.55-30 ก.ย.56) ที่เติบโต 16.5% Y-Y

คาดหลังปัจจัยการเมืองคลี่คลายจะกลับมาเติบโตตามปกติ : ตามสถิติในอดีตจำนวนผู้โดยสารของ AOT จะกลับมาเติบโตตามปกติหลังปัจจัยทางการเมืองคลี่คลาย ขณะที่เราคาดว่าภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในไทยยังคงเติบโตสดใส การเปิด AEC จะสนับสนุนการเดินทางระหว่างประเทศมากขึ้น และการเติบโตของสายการบิน Low Cost ส่งผลให้เราคาดว่าความต้องการเดินทางด้วยเครื่องบินยังคงเติบโตได้อีกมาก

ขณะที่ด้านความสามารถรองรับผู้โดยสาร AOT มีแผนขยาย Capacity มากขึ้นทั้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และภูเก็ต ต่อเนื่องในอนาคต โดยเร็วสุดในเดือนพ.ค.2557 จะเปิดใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง Terminal 2

นอกจากนั้น ยังมีแผนจะขอใช้ท่าอากาศยานของกรมการบินพลเรือน เช่น ท่าอากาศยาน จ.กระบี่ และอู่ตะเภา รวมทั้งมีแผนที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการให้ลดปัญหาคอขวดในการให้บริการ ซึ่งจะทำให้ท่าอากาศยานรองรับจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ด้านกำไรปกติปี 2557 (1 ต.ค.56-30 ก.ย.57) เราปรับลดลงจากเดิมราว 5% เป็น 11,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.9% Y-Y จากผลกระทบของปัจจัยทางการเมือง และค่าเสื่อมราคาที่สูงขึ้น

การอนุมัติขอขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (PSC) ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ : การอนุมัติขอขึ้น PSC ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากกรมการบินพลเรือน (DCA) โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคม หลังจากรัฐบาลประกาศยุบสภา ทำให้การของอนุมัติขึ้น PSC ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าจะได้รัฐบาลชุดใหม่ โดย AOT ได้ขอปรับ PSC สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศเป็น 800 บาท/ราย จากเดิม 700 บาท/ราย

ในส่วนนี้ปัจจุบัน AOT ยังมีกำไร และขอปรับ PSC สำหรับเที่ยวบินในประเทศเป็น 200 บาท/ราย จากเดิม 100 บาท/ราย ต้นทุนส่วนนี้ของ AOT อยู่ที่ประมาณ 323 บาท/ราย

ปรับลดราคาเป้าหมายเป็น 210 บาท จากเดิม 230 บาท แนะนำ รอซื้อหลังปัจจัยทางการเมืองคลี่คลาย : เราปรับลดราคาเป้าหมายปี 2014 เป็น 210 บาท จากเดิม 230 บาท จากการปรับลดคาดการณ์กำไรลง โดยยังคงประเมินด้วยวิธี DCF แม้แนวโน้มระยะยาวเราคาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเติบโตแข็งแรง

ระยะสั้นปัจจัยทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนผู้โดยสารชะลอตัวลง ยังคงกดดันผลการดำเนินงานได้ต่อเนื่องจนกว่าจะคลี่คลาย โดยปัจจัยทางการเมืองในอดีตกระทบต่อราคาหุ้น AOT ได้แก่ ปี 2010 ทำให้ PER จากเดิม 18 เท่าลดเหลือต่ำสุด 14 เท่า ส่วนปี 2008 ที่มีการยึดท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ PER จาก 22 เท่า ลดลงต่ำสุดเหลือ 4 เท่า