ประมูลทีวีดิจิทัล

ประมูลทีวีดิจิทัล

ประมูลคลื่นความถี่ให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลในช่วงเวลา14.00จะมีการประมูลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความชมชัดปกติ บจ. เนชั่น คิดส์ จะเข้าประมูล