มูลค่าหุ้นBBLสูงสุด เฉลี่ยราคา180.25บ./หุ้น

มูลค่าหุ้นBBLสูงสุด เฉลี่ยราคา180.25บ./หุ้น

เช้านี้ BBL มีมูลค่าสูงสุด 81.11 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 180.25 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปิดตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ พบมีการซื้อขายบิ๊กล็อต 2 หลักทรัพย์ 2 รายการ

พบ BBL มีมูลค่าสูงสุด 81.11 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 180.25 บาท

หลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 2 หลักทรัพย์ 2 รายการ ดังนี้

หลักทรัพย์ รายการ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์

(พันบาท) (บาท)

BBL 1 450,000 81,112.50 180.25 10.00

CPF-F 1 100,000 3,125.00 31.25 1.00