ชาติพัฒนาเบอร์ 1 เพื่อไทยเบอร์ 15

ชาติพัฒนาเบอร์ 1 เพื่อไทยเบอร์ 15

จับสลากหมายเลขพรรค ชาติพัฒนาเบอร์ 1 เพื่อไทยเบอร์ 15 ฝ่ากระแสต้าน แก๊สน้ำตา-กระสุนยาง

ผลการจับสลากหมายเลขพรรคการเมือง มี 30 พรรคการเมืองมีสิทธิ์จับสลาก หลังจาก 1 พรรคการเมืองถอนการสมัคร, 1 พรรค ไม่มีกก.บห.พรรคเดินทางมา และ 2 พรรค ขอสละสิทธิ์ในการจับสลาก

พรรคชาติพัฒนา ได้เบอร์ 1
พรรคถิ่นกาขาว ได้เบอร์ 2
พรรครักประเทศไทย ได้เบอร์ 3
พรรคเสรีนิยม ได้เบอร์ 4
พรรคสหกรณ์ประชาธิปไตย ได้เบอร์ 5
พรรคภูมิใจไทย ได้เบอร์ 6
พรรคภราดรภาพ ได้เบอร์ 7
พลังประชาธิปไตย ได้เบอร์ 8
พรรคเพื่อสันติ ได้เบอร์ 9
พรรคชาติสามัคคี ได้เบอร์ 10
พลังประเทศไทย ได้เบอร์ 11
พรรคชาติสามัคคี ได้เบอร์ 12
พรรคกสิกรไทย ได้เบอร์ 13
พรรคชาติไทยพัฒนา ได้เบอร์ 14
พรรคเพื่อไทย ได้เบอร์ 15
พรรคแทนคุณแผ่นดิน ได้เบอร์ 16
พรรคพลังเครือข่ายประชาชน ได้เบอร์ 17
พรรคครูเพื่อประชาชน ได้เบอร์ 18
พรรคไทยมหารัฐพัฒนา ได้เบอร์ 19
พรรคพลังไทยเครือข่าย ได้เบอร์ 20
พรรคยางพาราไทย ได้เบอร์ 21
พรรคดำรงไท ได้เบอร์ 22
พรรครักษ์สันติ ได้เบอร์ 23
ประชาธิปไตยใหม่ ได้เบอร์ 24
พรรคชาติประชาธิปไตยก้าวหน้า ได้เบอร์ 25
พรรคเมืองไทยของเรา ได้เบอร์ 26
พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย ได้เบอร์ 27
พรรคพลังไทยรักชาติ ได้เบอร์ 28
พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศได้ ได้เบอร์ 29
พรรครักไท ได้เบอร์ 30

(ภาพโดย @nikhon_)