ฮ.บินตรวจการณ์

ฮ.บินตรวจการณ์

07.15 น.ของวันนี้ ระหว่างตำรวจใช้แก๊สน้ำตา มี ฮ. บินตรวจการณ์ ภาพทวิตเตอร์ @jin_nation