พม่าผนึกกำลังเอดีบีรณรงค์เอดส์

พม่าผนึกกำลังเอดีบีรณรงค์เอดส์

พม่าผนึกกำลังเอดีบีรณรงค์เอดส์ หลังพบมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีและยังมีชีวิตอยู่ราว 240,000 คน

ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือเอดีบีเตรียมสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ ระหว่างรัฐบาลพม่ากับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ ในการขยายบริการรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ โดยใช้เงินทุนจากกองทุนเพื่อลดความยากจนของญี่ปุ่น

หนังสือพิมพ์นิวไลท์ ออฟ เมียนมาร์ ของทางการพม่ารายงานว่า ความเคลื่อนไหวของเอดีบีเป็นไปเพื่อเสริมสร้างการดูแลสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล เสี่ยง และเข้าถึงประชากรได้ยาก โดยใช้เงินช่วยเหลือมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์จากกองทุนญี่ปุ่น สร้างพันธมิตรใหม่ระหว่างรัฐบาลกับเอ็นจีโอ เพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ 739 หมู่บ้านจากห้าชุมชนในรัฐมอญ กะเหรี่ยง และฉาน

การเคลื่อนไหวดังกล่าว ทำให้เกิดกระแสคาดการณ์ว่า ภายในปี 2560 หลายชุมชนในพม่า จะมีระบบสาธารณสุขแข็งแกร่งขึ้น มีเจ้าหน้าที่บริการสาธารณสุขที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถวางแผนและจัดการรับมือกับการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ปัจจุบันมีการประเมินว่า ประชาชนพม่าที่ติดเชื้อเอชไอวีและยังมีชีวิตอยู่มีประมาณ 240,000 คน

รายงานข่าวระบุด้วยว่า การสำรวจในปี 2555 โดยโครงการเอดส์แห่งชาติระบุว่า การติดเชื้อมีมากในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด หญิงบริการ และชายรักร่วมเพศ ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเหล่านี้ มีผู้ใหญ่และเด็กที่ได้รับยาต้านไวรัส หรือเออาร์ทีเพียง 40,000 คนเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงช่องว่างในการดูแลรักษาอย่างมีนัยสำคัญ