ค้านรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดสภาปฏิรูปประเทศ

ค้านรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดสภาปฏิรูปประเทศ

นักวิชาการค้านรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดสภาปฏิรูปประเทศ เชื่อจะเกิดความไม่ไว้ใจจากฝ่ายคู่ตรงข้าม แนะให้เป็นบทบาทของส่วนงานอื่น

นายเจษฎ์ โทณะวณิก นักวิชาการด้านนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวถีงข้อเสนอการตั้งสภาปฏิรูปการเมือง ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ระบุจะเป็นการออกคำสั่งนายกฯ หรือ สำนักนายกฯ เพื่อดำเนินการ ว่า ในรูปแบบดังกล่าวทำให้มองได้ว่ารัฐบาลเป็นฝ่ายที่ดำเนินการ ซึ่งตนมองว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหากับกลุ่ม กปปส. ได้ ดังนั้นในทางออกรัฐบาลไม่ควรเข้าไปดำเนินการ และควรให้เป็นบทบาทของทุกภาคส่วนในสังคม ที่ไม่ใช่คู่ขัดแย้ง ไปร่วมดำเนินการกำหนดแนวทางการปฏิรูป

ดัานนายไชยยันต์ ไชยพร อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า รัฐบาลควรให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นมาดำเนินการเป็นเจ้าภาพทำเรื่องสภาปฏิรูปแทนตัวเอง เพราะรัฐบาลเข้าไปดำเนินการอาจจะเกิดความไม่ไว้ใจของฝ่ายต่อต้านได้ และหากเกิดความไม่เชื่อใจ หรือไว้วางใจแล้ว จะไม่สามารถเดินหน้าสภาปฏิรูปได้