พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ4.1พันล้าน

พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ4.1พันล้าน

พอร์ตลงทุนวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิ 4.1 พันล้าน สถาบันในประเทศซื้อ 1 พันล้าน

ประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ดังนี้

กลุ่ม ปริมาณซื้อ(ลบ.) ปริมาณขาย(ลบ.) สุทธิ (ลบ.)

สถาบันในประเทศ 2,980.43 1,936.29 1,044.13

นักลงทุนต่างประเทศ 5,556.22 1,444.88 4,111.34

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,152.22 1,309.59 -157.38

นักลงทุนทั่วไป 7,498.43 12,496.53 -4,998.09