ตั้งสภาปฏิรูปประเทศคู่เลือกตั้ง

ตั้งสภาปฏิรูปประเทศคู่เลือกตั้ง

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงการณ์ตั้งสภาปฏิรูปประเทศมี499คน แก้ไขการเมืองความขัดแย้งควบคู่การเลือกตั้ง2ก.พ.57 ที่ทอ.ดอนเมือง