ป่าไม้เล็งขอระงับประทานบัตรพื้นที่พบเลียงผา

ป่าไม้เล็งขอระงับประทานบัตรพื้นที่พบเลียงผา

อธิบดีกรมป่าไม้เล็งขอระงับประทานบัตรพื้นที่พบเลียงผาเพื่อรักษาเลียงผาฝูงที่เหลืออยู่

นาย บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่าโรงงานปูนทีพีไอ ขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่ามวกเหล็ก-ทับกวาง แปลง2 อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เพื่อประกอบกิจการ โดยมี 1 แปลง พื้นที่ 500-1,000ไร่ ที่ขอเป็นเขตพื้นที่ประทานบัตรไว้แล้ว แตทางบริษัทยังไม่เข้าไปใช้ประโยชน์ ซึ่งบังเอิญว่าพื้นที่ดังกล่าวมีเลียงผาอาศัยอยู่อย่างน้อย 2 ฝูง ประมาณ 10-20 ตัว

ดังนั้น จึงสั่งการให้ทางสำนักงานทรัพยากรป่าไม้ จ.สระบุรี เร่งประสานกับ นายอำเภอแก่งคอย และหมู่บ้านที่อยู่ใกล้แนวเขตพื้นที่ประทานบัตรดังกล่าว ช่วยดูแลเลียงผา โดยมีความเป็นไปได้ว่าจะขอให้ประกาศเป็นเขตป่าชุมชนเป็นการชั่วคราวก่อน ส่วนพื้นที่ประทานบัตรที่ขอไว้นั้นและพบว่ามีเลียงผาซึ่งเป็น 1 ใน 15 สัตว์ป่าสงวนของไทย ขณะนี้จะประสานไปยังผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแลดล้อม ว่าจะสามารถขอระงับประทานบัตรได้หรือไม่ เพื่อรักษาเลียงผาฝูงที่เหลืออยู่

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ข้อมูลว่า เลียงผามักอาศัยอยู่ตามหุบเขาทั่วประเทศ โดยเฉพาะ จ.สระบุรี ซึ่งมีหุบเขาหินปูน และมักมีการทำเหมืองหิน ปัจจุบันมีประชากรเลียงผาเหลืออยู่ราว 500-1,000 ตัว ซึ่งนับว่าใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีขอบเขตจำกัดของถิ่นอาศัย

"ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี พบว่า ยังมีเลียงผาอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นภูเขาหินปูน การที่เอกชน เข้าไปทำสัมปทานเหมืองหิน ระเบิดภูเขาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ถือเป็นการคุกคามที่อยู่อาศัยของเลียงผา ทั้งถูกล่า และถูกคุกคามชีวิต จำนวนเลียงผา ขณะนี้ ทั่วประเทศ มีไม่ถึง 500 ตัวแล้ว"

ทางด้านข้อมูลจากสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ระบุว่า เลียงผาเป็นสัตว์กีบคู่ (Artiodactyla) ในวงศ์มหิงสา (Bovidae) เช่นเดียวกับวัว ควาย แพะ แกะ อยู่ในวงศ์ย่อยแพะแกะ (Caprinae) และเป็นสัตว์โบราณที่สุดของวงศ์ย่อยแพะแกะ มีรูปร่างคล้ายแพะแต่มีรูปหน้ายาวหว่า มีลำตัวสั้นแต่ขอยาว มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขางอกยาวต่อเนื่องทุกปี แต่อาจยาวสุดเพียง 32 เซนติเมตร เมื่ออยู่ในกรงเลี้ยงมีอายุได้ถึง 21 ปี นอกจากนี้ยังเป็นสัตว์เคี้ยวเอื้อง ออกหากินตอนเย็นและตอนเช้ามืด กินพืชต่างๆ เป็นอาหาร ชอบอาศัยตามหน้าผาสูงชัน

ทั้งนี้ มีความเชื่อว่าเลียงผามีน้ำลายที่สมานกระดูกและสมานแผลได้ จึงมีการล่าเพื่อเอาน้ำมันเลียงผามาใช้รักษาแผลและสมานกระดูก โดยนำหัวและกระดูกไปต้มกับน้ำมันมะพร้าว และนอกจากการล่าแล้วการบุกรุกป่าและการระเบิดภูเขาหินปูนเพื่อผลิตปูนซีเมนส์และหินคลุกยังเป็นปัจจัยคุกคามเลียงผาด้วย