ความเคลื่อนไหวค่าเงินภาคเช้า 25-12-56

ความเคลื่อนไหวค่าเงินภาคเช้า  25-12-56

Market Wise ช่วงทิศทางความเคลื่อนไหวค่าเงินภาคเช้า สดตรงจากนักวิเคราะห์ "กรุงเทพธุรกิจทีวี" 25-12-56