Property Sector - Neutral

Property Sector - Neutral

มีปัจจัยบวกระยะสั้นจากผลประกอบการ 4Q56 และเงินปันผล

- คาดการเปิดโครงการใหม่ในปี 2557 มีแนวโน้มลดลง

เราประเมินว่าแนวโน้มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2557 มีความท้าทายจากแรงกดดันของอุปสงค์ในตลาดที่ลดลง โดยสังเกตได้จากยอดขาย (Presales) ใน 4Q56 ของบริษัทเราศึกษาอยู่ 7 แห่ง จะมียอดขายรวม 4.1 หมื่นล้านบาทลดลง 18% YoY และ 11% QoQ ถือเป็นไตรมาสที่มียอดขายต่ำที่สุดในรอบปี ปัจจัยดังกล่าวทำให้เราคาดว่าผู้ประกอบการจะเปิดโครงการใหม่ในปี 2557 ที่มีมูลค่าลดลงจากปีนี้ เช่น SIRI คาดว่าจะเปิดโครงการใหม่ลดลง 40% YoY นอกจากนี้ เราคาดว่าจะเห็นการแข่งขันที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าราคาต่ำกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นความต้องการหลักของตลาด

- 4Q56 มีรายได้เติบโตกว่าทุกไตรมาส
ในระยะสั้นๆเราคาดว่ากลุ่มอสังหาฯยังมีปัจจัยบวกจากแนวโน้มรายได้ใน 4Q56 ที่จะเพิ่มขึ้นสูงที่สุดในรอบปีเนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างมีแผนโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมีเนียมรายละ 3 แห่ง ทำให้รายได้รวมของกลุ่มฯคาดว่าจะเติบโตกว่า 31% QoQ รวมเป็น 5 หมื่นล้านบาท สูงกว่ารายได้เฉลี่ย 9M56 ที่มีมูลค่า 3.5 หมื่นล้านบาท อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากความไม่สงบทางการเมืองประกอบกับโครงการบางแห่งส่งมอบล่าช้าอาจทำให้รายได้ของกลุ่มฯไม่เป็นไปตามคาดหมาย โดยเราทำกรณีศึกษา พบว่า หากรายได้ปรับลงต่ำกว่าคาด 15% จะทำให้รายได้รวมลดลงเหลือ 4.3 หมื่นล้านบาท ซึ่งยังเติบโต 12% QoQ และยังคงเป็นไตรมาสที่เติบโตสูงสุดของปี

- AP PS มีปัจจัยบวกจากผลประกอบการ 4Q56 เด่น และ เงินปันผลสูง
สำหรับการลงทุนระยะสั้น (3 เดือน) เราคัดเลือกบริษัทที่น่าสนใจจาก 3 ปัจจัย คือ 1) ผลประกอบการ 4Q56 สูงกว่าทุกไตรมาส 2) มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูงหรือใกล้เคียงค่าเฉลี่ย และ 3) มีงานในมือเมื่อเทียบกับรายได้มีสัดส่วนที่สูงสุด พบว่าหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ได้แก่ AP ที่เราประเมินว่ากำไรสุทธิ 4Q56 จะเติบโต 120% QoQ คิดเป็น 45% ของกำไรสุทธิทั้งปี มีงานในมือรองรับ 90% ของรายได้ และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง 4.6% (จ่ายปีละครั้ง) และ PS ที่เราคาดว่ากำไรสุทธิ 4Q56 เติบโต 16% QoQ และเป็นไตรมาสที่เติบโตมากสุด มีงานในมือรองรับรายได้ 4Q56 ถึง 100% และมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผล 3.5% (จ่ายปีละครั้ง)