THCOM - ซื้อเก็งกำไร

THCOM - ซื้อเก็งกำไร

นับถอยหลังไทยคม 6 สู่วงโคจร

ประเด็นข่าว
- THCOM ระบุ ดาวเทียมไทยคม 6 มีกำหนดยิงขึ้นสู่วงโคจรวันที่ 3 ม.ค.57

ผลกระทบ
- ถือว่าล่าช้ากว่ากำหนดเดิม กำหนดการยิงดาวเทียมไทยคม 6 อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 ม.ค.57 ถือว่าล่าช้ากว่ากำหนดเดิมที่บริษัทคาดว่าจะอยู่ช่วงกลางเดือน ธ.ค.56 เรามองว่าระยะสั้น THCOM มีปัจจัยกดดันจาก (1) ความกังวลต่อการยิงดาวเทียมอาจเกิดความผิดพลาด ทำให้ดาวเทียมเสียหาย และ (2) ดาวเทียมชั่วคราวมีกำหนดเช่าสิ้นสุดเดือน ม.ค.57 หากไทยคม 6 ต้องใช้เวลาปรับสู่วงโคจรนานกว่า 1 เดือน เรามองว่าอาจเกิดรอยต่อการให้บริการและทำให้ THCOM จะมีต้นทุนสูงกว่าที่ประมาณการไว้

- มีความเสี่ยงเกิดต้นทุนซ้ำซ้อน ตามข้อมูลที่เราได้จาก THCOM หลังจากยิงดาวเทียมไทยคม 6 คาดว่าปลายเดือน ม.ค.57 ดาวเทียมน่าใช้เวลาปรับเข้าสู่ตำแหน่งวงโคจร 78.5 องศา และเริ่มให้บริการเป็นทางการเดือน ก.พ.57 อย่างไรก็ตามกำหนดการยิงที่ล่าช้าจากเดิม ทำให้เราคาดว่า THCOM อาจมีผลกระทบต้นทุนซ้ำซ้อนจาก (1) การเช่าดาวเทียมชั่วคราวต่อจนกว่าดาวเทียมดวงจริงพร้อมให้บริการ ทำให้ยังต้องค่าเช่าดาวเทียมชั่วคราว 9 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน และ (2) เริ่มรับรู้ค่าเสื่อมไทยคม 6 ราว 2 ล้านดอลลาร์ ตามประมาณการของเราคาดว่าใน 1Q57 THCOM จะมีต้นทุนให้บริการดาวเทียมไทยคม 6 ราว 350 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% QoQ