แนะล้มเจรจาสันติภาพ2ฝ่ายเห็นต่าง'ไม่จริงใจ'

แนะล้มเจรจาสันติภาพ2ฝ่ายเห็นต่าง'ไม่จริงใจ'

อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.อิสลามนานาชาติมาเลเซียและอดีตประธานเบอร์ซาตู แนะเลิกเจรจาสันติภาพ เหตุสองฝ่ายไม่จริงใจ เป้าหมายต่างกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สมาพันธ์นักศึกษารักสันติจังหวัดปัตตานีร่วมกับชุมชนสิงห์สันติภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมี พล.ต.ปราการ ชลยุทธ รองแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมกันรับฟังเวเทีเสวนา”สันติภาพปาตานี”ทางออกปัญหาชายแดนใต้

มีดร.จรัญ มะลูลีม หัวหน้าสาขาวิชาการต่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลเซีย และอดีตประธานเบอร์ซาตู(BERSATU) ผศ. ดร.สามารถ ทองเฟือ ผู้อำนวยการสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกฉียงใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ มี คณาจารย์ นักศึกษา ผู้นำศาสนา ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังกว่า 500 คน

ดร.วันกาเดร์ เจ๊ะมัน อดีตประธานเบอร์ซาตู กล่าวว่า การก่อการความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการปฏับัติที่ไม่เคยมีการก่อเหตุในรูปแบบที่ใช้ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับจากปี 2547 จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นการสังการมาจากใคร

"เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการวางแผนในระบบใต้ดิน ซึ่งไม่สามารถที่เราจะเอารูปแบบบนดินมาสร้างความเข้าใจได้ จึงทำให้ทุกวันไม่มีใครรู้ได้ว่าใครเป็นผู้สั่งการ "

ดร.วันกาเดร์ กล่าวและว่า สำหรับประเด็นการพูดคุยหรือการเจรจาสันติภาพนั้น ถ้ายังใช้รูปแบบและวิธีเดิม คิดว่าไม่ควรที่จะมีต่อ เพราะที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงการให้ความสำคัญและผลประโยชน์ส่วนตัวให้กับทั้งสองฝ่าย ของคู่เจรจา เพราะการดำเนินการที่ผ่านมานั้นเป็นการกันหลอกซึ่งกันและกัน ที่มีเจตนาและเป้าหมายที่ต่างกัน จึงเห็นควรเลิกเวทีพูดคุยหรือเจรจาเพราะไม่เกิดประโยขน์ ถ้ายังคงใช้รูปแบบเดิมและคู่เจรจายังเป็นคนเดิมๆ

ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การใช้กำลังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ มีทางเดียวคือใช้สันติวิธีซึ่งมีหลายรูปแบบ และการเจรจาถ้ายังใช้คนเก่าๆ หรือเอาคนอื่นมาแก้ หรือเอาประเทศที่สาม ไม่สามารถแก้ได้ ปัญหาดังกล่าวต้องให้คนในพื้นที่แก้กันเอง โดยรัฐและ ผู้คิดเห็นต่างเข้าพูดคุยเจรจาด้วยความจริงใจ และไม่หวังอย่างอื่น แค่ต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อสันติสุข และสันติภาพอย่างเดียว

สำหรับเวทีการเจรจาหรือการพูดคุยสันติภาพ ระหว่างตัวแทนรัฐบาลไทยนำโดย พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร กับนายอุสตาสฮาซัน ตอหยิบ ได้มีการยุติโดยไม่มีกำหนด เพราะเกิดความไม่พร้อมทั้งสองฝ่าย และทั้งสองฝ่ายไม่มีความจริงใจในการที่จะแก้ปัญหา ทำให้การข่าวในพื้นที่ระบุว่าอาจทำให้พื้นที่เกิดความรุนแรงมากยิ่งขึ้น