"บิทคับ แล็บส์" ผนึก "Algorand Foundation" ผลักดันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Web 3.0

"บิทคับ แล็บส์" ผนึก "Algorand Foundation" ผลักดันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Web 3.0

"บิทคับ แล็บส์" ร่วมมือกับ "Algorand Foundation" ผลักดันการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Web 3.0 ผ่าน Learning Airdrop พร้อมจัดอมรมให้ความรู้ในหัวข้อ "INTRO TO WEB 3.0"

วันที่ 9 ธันวาคม ณ บิทคับ เอ็ม โซเชียล ชั้น 9 ศูนย์การค้าเอมควอเทียร์ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือที่รู้จักในนาม บิทคับ อะคาเดมี ได้ประกาศร่วมมือกับ Algorand Foundation ผู้ให้บริการบล็อกเชน Algorand เพื่อผลักดันและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Web 3.0 และการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนแก่ผู้ที่สนใจ ผ่านการเรียนรู้แบบ "Learning Airdrop" ซึ่งเป็นแนวทางการเรียนรู้ที่ผู้เรียนไม่เพียงแต่จะได้รับทักษะหรือความเข้าใจใหม่ๆ เท่านั้น หากแต่ยังได้รับความสนุกจากการเรียนอีกด้วย 

"บิทคับ แล็บส์" ผนึก "Algorand Foundation" ผลักดันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Web 3.0

นอกจากนั้น ยังได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "Bitkub Academy x Algorand Foundation Partnership: INTRO TO WEB 3.0 Course" เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวของทั้งสองฝ่าย โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากจาก บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด และ Algorand Foundation ร่วมเป็นวิทยากร อาทิ นายณัฐกิตติ์ ขุนดำ นักพัฒนาบล็อกเชน บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด, นายธนลภย์ ปรีดามาโนช นักวิเคราะห์สินทรัพย์ดิจิทัลอาวุโสจาก บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด, นายปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ หัวงานพัฒนาธุรกิจจากบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด, Ms. Staci Warden ผู้บริหารสูงสุดของ Algorand Foundation, Mr. Shamir Ozery หัวหน้าฝ่าย Web3 ของ Algorand Foundation และ Mr. Matt Keller หัวหน้าฝ่ายผลลัพธ์ทางสังคมของ Algorand Foundation เพื่อบรรยายในหัวข้อต่างๆ อาทิ นิยามของ Web 3.0, วิวัฒนาการและความแตกต่างระหว่าง Web 1.0 - 3.0, เลเยอร์ต่างๆ ของ Web 3.0, การสร้างแอปพลิเคชันและเว็บไซต์บน Web 3.0, ทำไมบล็อกเชนจึงสำคัญสำหรับ Web 3.0, บุคคลทั่วไปจะสามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ภายในระบบนิเวศใหม่นี้ได้อย่างไรบ้าง, เตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลที่กำลังมุ่งไปสู่ Web 3.0, การเข้าสู่โลกแห่ง Web 3.0 ของ Bitkub Chain บิทคับ อะคาเดมี และ Algorand Foundation เตรียมความพร้อมสำหรับการมุ่งสู่โลกแห่ง Web 3.0 เคียงข้างผู้ใช้งานอย่างไร เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web 3.0 รวมทั้งวิธีการนำเทคโนโลยีในระบบนิเวศของ Web 3.0 ไปปรับใช้จริงในวงการและอุตสหกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้น ทีมวิทยากรได้จัดช่วงพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน ซักถามเกี่ยวกับข้อสงสัยเพิ่มเติมอีกด้วย

"บิทคับ แล็บส์" ผนึก "Algorand Foundation" ผลักดันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Web 3.0

นางลียาวัลย์ จักรภัทรภาคิน ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง บิทคับ อะคาเดมี และ Algorand Foundation เกิดขึ้นได้ เพราะวิสัยทัศน์ของทั้งสองบริษัทที่มีความคล้ายกันมากๆ โดย บิทคับ อะคาเดมี ต้องการที่จะสร้างระบบการศึกษาแบบเปิดและเป็นศูนย์กลางสำหรับการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยี รวมถึงเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกแห่งความจริงและโลกดิจิทัล ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้เรียนทุกคนก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ Algorand Foundation เองก็มีเป้าหมายที่คล้ายกัน โดยทาง Algorand ต้องการที่จะสร้างโลกแห่ง Web 3.0 เพื่ออนาคตที่ดีกว่าและผลักดันให้ธุรกิจและผู้ใช้ก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Web 3.0 ได้อย่างยั่งยืนและปลอดภัย

"การจับมือกับ Algorand ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนให้ บิทคับ อะคาเดมี สามารถส่งมอบบริการที่ครบถ้วนให้แก่ทุกคนมากขึ้น โดยในความร่วมมือครั้งนี้ เรามีความตั้งใจที่จะเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลและความรู้เชิงลึกแก่ลูกค้าทุกคน โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับ Web 3.0 ทางบริษัทฯ จึงจัดคอร์สเรียนภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อผลักดันให้เกิดความเข้าใจถึงบทบาทของ Web 3.0 ในโลกสมัยใหม่ รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดความก้าวหน้าในด้านนี้ ทั้งนี้ ทางบิทคับ อะคาเดมี รวมถึง Algorand Foundation ก็จะมีความร่วมมืออื่นๆ อีก ทั้งในด้านการเรียนรู้ และ Learning Airdrop ขอให้ทุกคนติดตามกิจกรรมลำดับถัดๆ ไปที่จะมีขึ้นในอนาคต" นางลียาวัลย์ กล่าว

"บิทคับ แล็บส์" ผนึก "Algorand Foundation" ผลักดันการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี Web 3.0

Ms.Staci Warden ผู้บริหารสูงสุดของ Algorand Foundation ได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง Algorand Foundation และ บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด ว่า ระบบนิเวศของ Algorand มีชุมชนผู้พัฒนาที่เข้มแข็ง ซึ่งร่วมมือกันเพื่อช่วยให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ หลังจากเปิดตัวมาได้สามปี Algorand ได้กลายเป็นหนึ่งในบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพการทำงานในระดับแนวหน้าของโลก ถึงแม้ช่วงนี้อุตสาหกรรม บล็อกเชน และ คริปโทเคอร์เรนซี จะกำลังเผชิญกับภาวะตลาดหมี แต่ทาง Algorand เชื่อว่าหลังจากที่ทุกสิ่งเข้าที่เข้าทางและเริ่มคลี่คลาย เหล่าบล็อกเชนที่มุ่งแก้ไขปัญหาในโลกอย่างจริงจังจะนำหน้าผู้อื่นและผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนก็จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ การมาถึงของเทคโนโลยี Web 3.0 จะส่งผลดีต่อสังคมโดยรวม โดยทาง Algorand Foundation ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปช่วยทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยบรรเทาภัยพิบัติในหลายประเทศ และช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผ่านการดำเนินการอย่างยั่งยืน ดังนั้น จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้พาทุกคนท่องไปในโลกของ Algorand และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้จับมือกับ บิทคับ อะคาเดมี เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในชุมชนของประเทศไทย

ติดตามกิจกรรมต่างๆ และข่าวสารที่เป็นประโยชน์ จาก บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ และบิทคับ อะคาเดมี ผ่านทางเฟซบุ๊ก Bitkub Official และ Bitkub Academy

หมายเหตุ : คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้