ดิไอคอนกรุ๊ป มอบเงินสร้างหอพักปันน้ำใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านอุนู จ.แม่ฮ่องสอน

ดิไอคอนกรุ๊ป มอบเงินสร้างหอพักปันน้ำใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านอุนู จ.แม่ฮ่องสอน

"ดิไอคอนกรุ๊ป" ร้อยพลังใจ มอบเงิน 1.17 ล้านบาท "สร้างหอพักปันน้ำใจ" ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านอุนู จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนและครู ในพื้นที่ห่างไกล

พอล วรัตน์พล วรัทย์วรกุล ประธานกรรมการ บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด (The iCON Group) ผู้นำด้านธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงามภายใต้แบรนด์ BOOM ร่วมบริจาคเงิน 1.17 ล้านบาท ให้กับ มูลนิธิ ไอแคร์ (ประเทศไทย) เพื่อร่วมสมทบทุนการจัดสร้างหอพักปันน้ำใจ (หอใหม่) ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านอุนู อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดงาน "THE iCON EVOLUTION Cash Cloud" เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม เมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี "พอล วรัตน์พล" ได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวน 1 ล้านบาท พร้อมทั้งชักชวนให้นักธุรกิจของ ดิไอคอนกรุ๊ป ร่วมบริจาคสบทบทุนอีก 172,696.34 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,172,696.34 บาท โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Michael Andreassea จากมูลนิธิ ไอแคร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้รับมอบ

ดิไอคอนกรุ๊ป มอบเงินสร้างหอพักปันน้ำใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านอุนู จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับโครงการสร้างหอพักปันน้ำใจ (หอใหม่) ศูนย์การเรียนรู้บ้านอุนู ได้รับการสนับสนุนในการจัดสร้างขึ้นภายใต้โครงการ "ดิไอคอนร้อยพลังใจ" เนื่องจากเล็งเห็นถึงความไม่สะดวกและปลอดภัยของเด็กเล็กและครูผู้สอนที่จะต้องเดินทางมาด้วยความยากลำบากเพราะอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยหอพักที่จะจัดสร้างใหม่ แห่งนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ เกิดการเรียนรู้ ได้เล่าเรียนในสถานที่มีความสะดวกสบาย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยหอพักสามารถรองรับเด็กเล็กได้ประมาณ 50 คน และสามารถรองรับครูผู้สอนให้เกิดความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

 

บริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด (The iCON Group) มีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเป็นพลังในการสร้างสรรค์ความดีงามในสังคม และจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชน ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งจะร่วมพัฒนาสร้างสรรค์ชุมชนห่างไกลที่ลำบาก ให้ผู้คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปภายใต้นโยบาย "สำเร็จแล้วให้ ได้แล้วแบ่งปัน"

ดิไอคอนกรุ๊ป มอบเงินสร้างหอพักปันน้ำใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านอุนู จ.แม่ฮ่องสอน