คนลาวแน่นด่าน ซื้อของ - ท่องเที่ยว ฉลองวันชาติ

คนลาวเดินทางเข้าไทยด้านหนองคาย เนืองแน่น ซื้อสินค้า ท่องเที่ยวช่วงฉลองวันชาติ 2 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก โดยพบว่ามีคนลาว ชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว เดินทางเข้าประเทศด้านจังหวัดหนองคายกันอย่างเนืองแน่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรหนองคาย และตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศ ทั้งการตรวจสอบเอกสารเดินทาง กระเป๋าสัมภาระ และการตรวจโรค ซึ่งการเดินทางในช่วงนี้ถือว่ามีจำนวนผู้เดินทางเข้าประเทศมากกว่าทุกช่วง เพราะเป็นช่วงฉลองวันชาติ สปป.ลาว 2 ธันวาคม ของทุกปี ชาวลาวจะนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เตรียมนำกลับไปฉลองวันชาติ

คนลาวแน่นด่าน ซื้อของ - ท่องเที่ยว ฉลองวันชาติ

 

ทางด้านเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้เน้นย้ำในการเดินทางเข้าประเทศ ห้ามนำสิ่งของต้องห้าม ต้องกำกัด สิ่งผิดกฎหมาย และสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เข้าประเทศ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันที

คนลาวแน่นด่าน ซื้อของ - ท่องเที่ยว ฉลองวันชาติ