มูลนิธิรามาธิบดี ชวนบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้

มูลนิธิรามาธิบดี ชวนบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้

มูลนิธิรามาธิบดี เชิญชวนบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ เพราะหลายร้อยคนต้องต่อสู้กับโรคร้าย ไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอในการรักษาตัว

ใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่แล้ว มูลนิธิรามาธิบดีฯ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุน โครงการเพื่อผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงโครงการอื่น ๆ ภายใต้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อร่วมกันสร้างความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ อย่างไม่สิ้นสุด

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดี มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเฉลี่ยกว่า 2 ล้านครั้งต่อปี ซึ่งจำนวนไม่น้อย เป็นผู้ป่วยยากไร้หรือผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องทุนทรัพย์ รวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคที่สิทธิพื้นฐานไม่ครอบคลุมและผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์บางรายการ นอกเหนือบัญชียาหลักแห่งชาติ

ยกตัวอย่างชีวิตของสามผู้ป่วยโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่กำลังต่อสู้กับโรคร้าย แต่ด้วยกำลังใจของคนรอบตัว และน้ำใจจากผู้ให้ ทำให้พวกเขายังมีชีวิตที่ดีขึ้น

เรื่องแรก เด็กหญิงอภิชญา หรือน้องน้ำอิง วัย 7 ขวบ ผู้ป่วยภาวะลำไส้ไม่มีโพรงประสาทตั้งแต่เกิด ทำให้ไม่สามารถย่อยอาหารได้เอง จึงต้องอยู่ในโรงพยาบาลตั้งแต่แรกเกิดและเติบโตท่ามกลางการดูแลของทีมบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรามาธิบดีจนถึงปัจจุบัน

เรื่องที่สอง นางชนินทร์สิญา ผู้ป่วยโรคผิวหนังแข็ง ซึ่งจัดเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ส่งผลให้เกิดอาการผิดปกติขึ้นและเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ในปัจจุบัน  เข้ารักษาตัวกับทางโรงพยาบาลรามาธิบดีมาตั้งแต่ปี 2562

และได้รับความช่วยเหลือในส่วนของค่ายารักษาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงจากเงินบริจาคในโครงการผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดีฯ มาโดยตลอด

มูลนิธิรามาธิบดี ชวนบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้

เรื่องสุดท้าย นางสังวรณ์ผู้ป่วยโรคมะเร็งโคนลิ้น ที่ผ่านการผ่าตัดมาแล้วถึงสามครั้ง โดยผลกระทบของโรคร้ายนี้ทำให้ยายนาไม่สามารถพูดได้ จึงทำได้เพียงสื่อสารผ่านการเขียนและการแสดงท่าทางเท่านั้น แต่ได้กำลังใจที่ดีจากครอบครัวและเพื่อนบ้านจึงทำให้ยืนหยัดต่อสู้กับโรคร้ายที่เป็นอยู่มาได้กว่า 10 ปี 

ดูรายละเอียดได้ที่ FB มูลนิธิรามาธิบดีฯ และLINE @RamaFoundation หรือบริจาคได้ที่ 

มูลนิธิรามาธิบดี ชวนบริจาคเพื่อผู้ป่วยยากไร้