"ไบเออร์ไทย" รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

"ไบเออร์ไทย" รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

"ไบเออร์ไทย" คว้ารางวัล "องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม ประจำปี 2565" หรือ "AMCHAM CSR Excellence Recognition Award 2022" ซึ่งเป็นรางวัลระดับ Silver ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัล AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition Award 2022 จากนายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายเจฟฟรีย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ 

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า รางวัลในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ครบรอบปีที่ 60 ของ ไบเออร์ ในประเทศไทย 

สำหรับรางวัลดังกล่าว หอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ได้มอบเพื่อเป็นเกียรติแก่สมาชิกของหอการค้าฯ ที่สร้างประโยชน์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้แก่สังคมไทย จำนวน 91 บริษัท โดย บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว

สำหรับ ไบเออร์ ความยั่งยืน นับเป็นองค์ประกอบหลักในกลยุทธ์องค์กร ภายใต้วัตถุประสงค์ "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น" (Science for a better life) และวิสัยทัศน์ "ทุกคนมีสุขภาพดี และไม่ขาดแคลนอาหาร (Health for all, Hunger for none)" ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำให้ผู้คนเข้าถึงการดูแลสุขภาพและโภชนาการมากขึ้น โดยร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเชิงบวกในประเทศไทย

"ไบเออร์ไทย" รับรางวัล AMCHAM CSR Excellence Recognition Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4