เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

เตรียมพบกับงาน“เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” จัดโดย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม เวลา 9.00-20.00 น. ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ และประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” พร้อมด้วยฉัตรชัย พรหมเลิศ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฯ วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานฯ และฐิติวัฒน์ ว่องวรรณกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” 

งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” ในรูปแบบออนกราวน์ (On-ground) เต็มรูปแบบ โดยภายในงานฯ มีการถอดแบบโครงสร้าง “อาคารมหินทรเดชานุวัฒน์” ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหม่ของมูลนิธิฯ มาไว้ในงาน 

เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

แสดงถึงการยกระดับการทำงานของมูลนิธิฯ ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 ในปีนี้ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “ศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์ และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัย (Center of Excellence in Flood Relief and Management)” ตามพระนโยบายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

นิทรรศการในปีนี้ พบกับการจัดแสดงภาพรวมการดำเนินภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืน ยังจัดแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและนวัตกรรมในการทำงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ “การเฝ้าระวังก่อนเกิดอุทกภัย” เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย “การบรรเทาทุกข์ระหว่างเกิดอุทกภัย” ซึ่งเป็นภารกิจที่มูลนิธิฯ ดำเนินการเองเป็นหลัก และ“การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย” เพื่อให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุข และมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน

เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

ภายในงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ปีนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชมและช้อปสินค้าจากร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ และร้านค้ากิตติมศักดิ์และร้านเครือข่ายที่ยกขบวนสินค้าราคาพิเศษมาร่วมออกร้าน รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ร้าน และยังมี “ตลาดย้อนยุค” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังมาเพิ่มสีสัน ความสนุกสนานให้กับงานฯ ในปีนี้

ชมการปรุงอาหารจากรถประกอบอาหาร “รถเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ช่วยด้วยใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ที่นำเมนูสูตรประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพของมูลนิธิฯ มาเปิดโอกาสให้ได้ชิมและร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิฯ

ช้อปสินค้าจากร้านพึ่งพา ทั้งผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนที่ประสบอุทกภัย อาทิ ผ้าไหมพื้นเมืองจากชัยภูมิ เสื้อมัดย้อมจากสกลนคร และสินค้าที่ระลึกที่เปิดตัวในงานฯ ได้แก่ ชุดน้ำชา (Snack Tray) ลายกล้วยไม้โสมสวลี

เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

ช้อปและชิมผลิตภัณฑ์ของร้าน “PAfé สุขที่ได้แบ่งปัน” ที่จำลองบรรยากาศมาให้ได้สัมผัส

ชมการสาธิตช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากทีมเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) อาสา ปฏิบัติการภัยพิบัติ

ชมการแสดงดนตรีในสวนของนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สับเปลี่ยนมาจัดแสดงในแต่ละวัน

เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”

ร่วมแบ่งปันสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกับมูลนิธิฯ ผ่านกิจกรรมจัดถุงยังชีพฯ พร้อมถ่ายรูปใส่กรอบเป็นที่ระลึก โดยถุงยังชีพฯ จะถูกส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ทั้งนี้ งานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม เวลา 9.00-20.00 น. โดยพิธีเปิดงานฯ อย่างเป็นทางการจะจัดขึ้นในวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ในสถานที่จริงอย่างเต็มรูปแบบ ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้และความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยรายได้จากการจัดงานจะนำสมทบช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก” เตรียมพบกับงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “เพื่อนไม่ทิ้งกัน ในยามยาก”