เซ็กวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” ในแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่ม 7 ธ.ค.65

เซ็กวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” ในแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่ม 7 ธ.ค.65

เช็กวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” ในแอปฯ "เป๋าตัง" ซื้อขั้นต่ำ 100 บาท สูงสุดได้ 20 ล้านบาท ต่อราย เริ่ม 7 ธ.ค.65

ภายหลังจาก กระทรวงการคลัง จะเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "สุขใจให้ออม" วงเงินรวม 60,000 ล้านบาท โดยจำหน่ายให้กับประชาชนผ่าน "วอลเล็ต สบม." บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

โดยในครั้งนี้ ได้เพิ่มวงเงินจำหน่ายพันธบัตรผ่านวอลเล็ต สบม. เป็น 15,000 ล้านบาท และซื้อได้สูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย ซึ่งเปิดจำหน่าย 2 รุ่นอายุ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 2.50% ต่อปี ซึ่งผู้ลงทุนจะมีรายรับสม่ำเสมอจากดอกเบี้ย และได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนด

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมรายละเอียด วิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "สุขใจให้ออม" บนแอปฯ "เป๋าตัง" มาให้ดังนี้

- พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "สุขใจให้ออม" บนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 15,000 ล้านบาท (จัดสรรพันธบัตรแบบ First-Come, First-Served) ให้แก่ประชาชน 2 รุ่น ได้แก่

  1. รุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 2.30 ต่อปี
  2. รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี

- จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซื้อได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป (ผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนใน "วอลเล็ต สบม." บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาธนาคารกรุงไทยสำหรับการซื้อครั้งแรก)

- ลงทุนขั้นต่ำเพียง 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อคน

- ผู้ลงทุนต้องทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

วิธีการซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น "สุขใจให้ออม" บนแอปฯ "เป๋าตัง"

ขั้นตอนที่ 1 : ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด และลงทะเบียนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันนี้ 

เซ็กวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” ในแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่ม 7 ธ.ค.65

ขั้นตอนที่ 2 : สำหรับลูกค้าใหม่ ผู้ที่ยังไม่เคยลงมีวอลเล็ต สบม. ในแอปฯ เป๋าตัง จะต้องทำการลงทะเบียน ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เซ็กวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” ในแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่ม 7 ธ.ค.65

ขั้นตอนที่ 3 : หลังจากลงทะเทียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องทำการเติมเงินเข้าไปใน วอลเล็ต สบม. ก่อนทำการซื้อพันธบัตร โดยเลือกวิธีเติมเงินได้ทั้ง "QR Code" หรือ "ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย" ไว้กับวอลเล็ต สบม.

เซ็กวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” ในแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่ม 7 ธ.ค.65

ขั้นตอนที่ 4 : ซื้อพันธบัตรตามวงเงินที่ต้องการ (เริ่มต้น 100 บาท) จากนั้นสามารถเข้าไปตรวจสอบการซื้อ และดูดอกเบี้ยของพันธบัตรได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

เซ็กวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” ในแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่ม 7 ธ.ค.65

การโอนเงินออกจากวอลเล็ต สบม.

โอนได้ เฉพาะบัญชีธนาคารกรุงไทย ของตนเองเท่านั้น เนื่องจากต้องตรวจสอบให้ได้ว่า เลขบัตรประชาชนเดียวกับเจ้าของวอลเล็ต

เซ็กวิธีซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ “สุขใจให้ออม” ในแอปฯ "เป๋าตัง" เริ่ม 7 ธ.ค.65

สอบถามข้อมูลการใช้งานวอลเล็ต สบม. ได้ที่ Call Center โทร 02-111-1111 หรือที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

อ้างอิง : กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทย