เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จัดงาน "EXEDY DRIVE OUR FUTURE"

เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จัดงาน "EXEDY DRIVE OUR FUTURE"

เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) บริษัทในกลุ่มสยามกลการ จัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ "EXEDY DRIVE OUR FUTURE" ณ Divalux Resort & Spa Bangkok

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทใน กลุ่มสยามกลการ จัดงานสัมมนา ภายใต้ชื่อ "EXEDY DRIVE OUR FUTURE" นำโดย ประกาสิทธิ์ พรประภา ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ Mr. Masaru Endo ประธาน บริษัท เอ็กเซดี้ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การพาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงาน Exedy Thailand Co.,Ltd. และ Exedy Friction Material Co.,Ltd. เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และให้ความรู้ผลิตภัณฑ์ การจัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า โดยเชิญ ทีมแข่ง EXEDY Donut Racing และมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ จากศิลปินนักร้อง "Boy Peacemaker" ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ลูกค้า ตลอดจนให้ลูกค้าได้เข้าถึงและรับรู้ในผลิตภัณฑ์ของ เอ็กเซดี้ มากขึ้น กิจกรรมจัดขึ้น ณ โรงแรม Divalux Resort & Spa Bangkok

เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จัดงาน "EXEDY DRIVE OUR FUTURE" เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จัดงาน "EXEDY DRIVE OUR FUTURE" เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จัดงาน "EXEDY DRIVE OUR FUTURE" เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จัดงาน "EXEDY DRIVE OUR FUTURE" เอ็กเซดี้ สยามเซลส์ (ประเทศไทย) จัดงาน "EXEDY DRIVE OUR FUTURE"