แถลงการณ์กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 2 ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกช้อน

แถลงการณ์กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ  ฉบับที่ 2 ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกช้อน

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯไปประทับ รพ.จุฬาฯ ฉบับที่ 2 รักษาภาวะพระหทัยเต้นเร็วผิดปกติ ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกช้อน

วันนี้ (23 พ.ย.65) สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2

ตามที่ สำนักพระราชวังมีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 เป็นที่ทราบโดยทั่วแล้วนั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ถวายการรักษาภาวะพระหทัยต้นเร็วผิดปกติ ด้วยวิธีจี้ไฟฟ้าพ ระหทัยด้วย คลื่นวิทยุความถี่สูง ในช่วงเช้าของวันอังคาร ที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565 

ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกช้อน หลังจากถวายการรักษาแล้ว คณะแพทย์ ฯ ขอพระราชทานให้ประทับพักฟื้นพระวรกายที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และขอพระราชทานให้ทรงงดพระราชกิจสักระยะหนึ่ง

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565

แถลงการณ์กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาฯ  ฉบับที่ 2 ผลการรักษาประสบผลสำเร็จดี ไม่พบภาวะแทรกช้อน