กทม. เตือน "น้ำทะเลหนุนสูง" 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ปชช.นอกแนวเขื่อนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

กทม. เตือน "น้ำทะเลหนุนสูง" 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ปชช.นอกแนวเขื่อนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

กรุงเทพมหานคร เตือน "น้ำทะเลหนุนสูง" ในช่วงวันที่ 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ขอประชาชนนอกแนวเขื่อนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 กรุงเทพมหานคร เตือนน้ำทะเลหนุนสูง 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65  ระหว่างเวลา 06.00 - 13.00 น. เป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง 

บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ระดับน้ำจะมีความสูง ประมาณ 1.70 - 2.00 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
 

บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ระดับน้ำจะมีความสูง ประมาณ 1.70 - 2.20 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง

ขอให้ประชาชนที่อาศัยนอกแนวเขื่อนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ระมัดระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากระดับน้ำขึ้นสูงดังกล่าว 

กทม. เตือน "น้ำทะเลหนุนสูง" 24 พ.ย. - 2 ธ.ค. 65 ปชช.นอกแนวเขื่อนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด