รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จับมือ สถาบันมะเร็งญี่ปุ่น ร่วมพัฒนางานวิจัยและการรักษามะเร็ง

รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จับมือ สถาบันมะเร็งญี่ปุ่น ร่วมพัฒนางานวิจัยและการรักษามะเร็ง

โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ ลงนามความร่วมมือกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมพัฒนางานวิจัยและยกระดับพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งในไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พญ.ปรมาภรณ์  ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร กลุ่ม 1 บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ กล่าวว่า ในนามของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ซึ่งบริหารงานเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทย ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศโดย โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรรักษาเฉพาะทางด้าน โรคมะเร็ง มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และภาครัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่าง 2 องค์กร ลงนามบันทึกความร่วมมือกัน ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็นองค์กรทางสุขภาพชั้นนำ ทางด้านการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็ง ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
 

รพ.มะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ จับมือ สถาบันมะเร็งญี่ปุ่น ร่วมพัฒนางานวิจัยและการรักษามะเร็ง

ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ วัฒโนสถ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง อีกทั้งยังเป็น Cancer Center of  Excellence ศูนย์แห่งความเป็นเป็นเลิศ เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านการดูแล ผู้ป่วยมะเร็ง ของ BDMS ที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาพชั้นนำทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ด้านการแพทย์ รวมถึงการสนับสนุนทางด้านงานวิจัย ระหว่าง 2 หน่วยงาน ช่วยยกระดับมาตรฐานทางด้านการรักษาโรคมะเร็ง ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อรองรับสถานการณ์ของจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็ง ที่มีอัตราสูงมากขึ้นในแต่ละปี โดยการทำกิจกรรมความร่วมมือด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งไทยและต่างชาติ การสัมมนาทางการแพทย์ การศึกษาดูงานด้านโรคมะเร็ง ของบุคลากรทางการแพทย์และทีมสหสาขาที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการยังร่วมสนับสนุนในโครงการ Asian Clinical Trials Network for Cancers project (ATLAS project) ซึ่งเป็นโครงการวิจัยด้านเวชศาสตร์จีโนมร่วมระดับนานาชาติ ร่วมกันอีกด้วย 

นพ.ฮิโตชิ นะคะงะมะ ประธานบริหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า สถาบันมะเร็งญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลอันดับ 10 ของโลกในการรักษา ผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีความยินดี และส่งเสริมการสนับสนุนงานวิจัยระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศไทย ซึ่งมีพลเมืองชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง ให้มีศักยภาพและมีความปลอดภัย ช่วยวางแผนแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก มร. นิชิดะ คะซูยะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงร่วมด้านการดูแล ผู้ป่วยมะเร็ง ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทั้งสององค์กร ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยมะเร็งให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น และมุ่งสู่การเป็นองค์กรทางสุขภาพชั้นนำทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมยกระดับพัฒนางานด้านวิชาการและงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยผ่านการทำกิจกรรมความร่วมมือด้านการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งไทยและต่างชาติและกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน