grabfood ชุมนุมประท้วง สรุปดราม่าโดนเอาเปรียบ เปิดคำแถลงฯจากแกร็บล่าสุด

grabfood ชุมนุมประท้วง สรุปดราม่าโดนเอาเปรียบ เปิดคำแถลงฯจากแกร็บล่าสุด

grabfood ชุมนุมประท้วง สรุปดราม่าโดนเอาเปรียบ เปิดคำแถลงฯจากแกร็บล่าสุด กลุ่มไรเดอร์ grabfood ที่ได้ออกมารวมตัวชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย่านราชประสงค์ รวมถึงที่ต่างจังหวัด

แกร็บ (Grab) ออกแถลงการณ์จากเหตุ กลุ่มไรเดอร์ grabfood ที่ได้ออกมารวมตัวชุมนุมประท้วงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ย่านราชประสงค์ เรียกร้องกรณีระบบการจองรอบงาน เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่บริษัทปรับเปลี่ยนระบบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองรอบการรับงานตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้ 

สำหรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มไรเดอร์ของ Grab ที่ออกมาชุมนุมมี 3 เรื่องหลัก คือ ระบบการจองรอบ ปัญหาการรับออเดอร์คู่ที่เข้ามาพร้อมกัน และค่ารอบที่ไรเดอร์จะได้ลดลง 2-4 บาท ในแต่ละเที่ยววิ่ง 

ส่วนที่ต่างจังหวัด เช่น กาญจนบุรี ก็มีกลุ่มไรเดอร์กว่า 100 คนรวมตัวแสดงพลังเรียกร้องเช่นกัน เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์และแสดงพลังเรียกร้องขอปรับขึ้นราคาค่ารอบในการส่งอาหารให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อกลุ่มคนขับแกร็บส่งอาหารมากขึ้น

 

grabfood ชุมนุมประท้วง สรุปดราม่าโดนเอาเปรียบ เปิดคำแถลงฯจากแกร็บล่าสุด

 

ไรเดอร์ท่านหนึ่งเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่เริ่มมีการเปิดให้บริการมา กลุ่มคนขับแกร็บส่งอาหาร (grabfood) ต่างประสบกับปัญหาในเรื่องของค่ารอบในการส่งอาหารที่ไม่เหมาะสม อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาวะราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ค่ารอบส่งอาหารกลับมีการปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในเรื่องค่าน้ำมันที่กลุ่มคนขับแกร็บต้องแบกรับ

ค่าน้ำมันมีการปรับสูงขึ้นกว่าช่วงที่เริ่มเปิดให้บริการมากถึง 70% แต่ค่ารอบกลับปรับขึ้นมาเพียง 30% ซึ่งทางกลุ่มคนขับแกร็บจึงต้องการเรียกร้องให้มีการปรับราคาค่ารอบขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เรื่องนี้ในเวลาต่อมา แกร็บ (Grab) ได้ออกแถลงฯ กรณีพาร์ทเนอร์คนขับผู้ให้บริการจัดส่งอาหารในเขต กทม. รวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการให้บริการและการบริหารค่าตอบแทน โดยมีเนื้อหาดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ม็อบไรเดอร์ ลงถนนเพชรบุรี เรียกร้อง Grab แก้ปัญหาปรับระบบทำงาน

- ‘แกร็บ’ พร้อม 'ทบทวน' มาตรการหาแนวทางช่วย ‘ไรเดอร์’ คาดได้ข้อสรุปใน 14 วัน

 

1.บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ รวมถึงพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนการบริหารงานในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพาร์ทเนอร์คนขับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ในรูปแบบที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาทิ ศูนย์ช่วยเหลือในแอปฯ Grab Driver หรือทางโทรศัพท์ (Call Center) กลุ่มเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของแกร็บ หรือผ่านตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับจากโครงการ Grab Partner Club

โดยหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงและการสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งรวมถึงการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อให้พาร์ทเนอร์คนขับได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมจัดประชุมกลุ่มย่อยกับตัวแทนพาร์ทเนอร์คนขับ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนร่วมหารือถึงแนวทางในการจัดการกับประเด็นต่างๆ อย่างเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น พาร์ทเนอร์คนขับ พาร์ทเนอร์ร้านค้า รวมถึงผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัทฯ จะทำการสื่อสารและชี้แจงข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ให้พาร์ทเนอร์คนขับรับทราบภายใน 14 วัน

2.สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงานและการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับนั้น บริษัทฯ ตระหนักดีว่าประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและเป็นสิ่งที่พาร์ทเนอร์คนขับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

ดังนั้น ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการและประกาศใช้นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดและยังสามารถรักษาความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ โดยคำนึงถึงปัจจัยรอบด้าน อาทิ จำนวนพาร์ทเนอร์คนขับในพื้นที่ จำนวนการสั่งอาหารของผู้ใช้บริการ ประสิทธิภาพในการให้บริการของพาร์ทเนอร์คนขับ เป็นต้น

โดยที่ผ่านมาระดับของอุปทานและอุปสงค์ (จำนวนพาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการและจำนวนผู้ใช้บริการสั่งอาหาร) ได้ผันผวนไปตามสถานการณ์ของตลาด ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามอย่างยิ่งที่จะบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยจะทบทวนมาตรการต่างๆ พร้อมพิจารณาหาแนวทางใหม่ๆ โดยคำนึงถึงการรักษาสมดุลทางธุรกิจและสร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมที่สุด

ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม แกร็บ ประเทศไทย ขอยืนยันว่า เรายังคงยึดมั่นเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของเราในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะพาร์ทเนอร์คนขับนับหลายแสนราย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันของเราในการสร้างรายได้เสริมจากการให้บริการต่างๆ ด้วยรูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระและมีความยืดหยุ่น

ขณะเดียวกัน เรายังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาบริการและปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคปัจจุบัน