NT จับมือ Telehouse เสริมความแข็งแกร่งบริการ Internet Exchange

NT จับมือ Telehouse เสริมความแข็งแกร่งบริการ Internet Exchange

NT ลงนามความร่วมมือ Telehouse เสริมความแข็งแกร่งบริการ Internet Exchange มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับ บริษัท เทเลเฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Telehouse ว่าด้วยการผสานเทคโนโลยีของทั้งสองฝ่าย มาต่อยอดการให้บริการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพการแลกเปลี่ยน และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รองรับการขยายฐานการให้บริการของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย ทั้งผู้ให้บริการคอนเทนต์ และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ตอบรับนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันประเทศให้เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน 

นายเสกสรรค์ มิตรเกษม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ NT กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า ภารกิจสำคัญของ NT คือ การให้บริการโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่ครอบคลุมทั้งภายในประเทศ และเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังแสวงหาแนวทางความร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้งานในทุกระดับ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านสื่อสารโทรคมนาคม

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ Telehouse ผู้ให้บริการด้านดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก นับเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะช่วยพัฒนาด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารทั้งในประเทศ และต่างประเทศให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยขอบเขตของบันทึกข้อตกลงคือ ทั้งสองบริษัทจะร่วมกันนำทรัพยากรและบริการที่มี มาสร้างระบบนิเวศทางการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกการเชื่อมต่อของผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ ให้ได้ใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดย NT จะขยายเครือข่ายการให้บริการโดยการจัดตั้งอุปกรณ์ในอาคารดาต้าเซ็นเตอร์ของ Telehouse Bangkok เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล อาทิ บริการ Internet Exchange หรือ Thailand IX บริการเชื่อมต่อทุกรูปแบบ รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต และบริการสื่อสารข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในและระหว่างประเทศ ด้วยระบบเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดิน รวมถึงรองรับการเข้ามาลงทุนของกลุ่มบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ จากบริการของ NT ที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อทั้งในและระหว่างประเทศ รวมถึงบริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครบวงจร เมื่อผสมผสานกับการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อและดาต้าเซ็นเตอร์ของ Telehouse จะเพิ่มขีดความสามารถของการให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเชื่อมต่อข้อมูลได้อย่างครอบคลุม ทันต่อเทรนด์ และความต้องการของลูกค้า ผู้ให้บริการคอนเทนต์จากต่างประเทศรายใหญ่ทั่วโลก เล็งเห็นศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทย ในการขยายฐานการให้บริการมาอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ ย่อมส่งผลให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต สามารถเชื่อมต่อสัญญาณได้อย่างดีเยี่ยม อีกทั้งยังเป็นสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่สามารถประหยัดทั้งทรัพยากรและพลังงาน ที่สำคัญความร่วมมือครั้งนี้ จะยิ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจโทรคมนาคมของประเทศ ซึ่งจะเป็นการต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารของอาเซียนต่อไป

เคน มิยาชิตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท เทเลเฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Telehouse มุ่งเน้นการเป็น Inter Connection Data Center ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการจากทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้รูปแบบ Carrier Neutral เพื่อให้ลูกค้า อาทิ ผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud Provider) ผู้ให้บริการคอนเทนต์ (Content Provider) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) สามารถแลกเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตทราฟฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยค่าความหน่วง (Latency) ต่ำ และความปลอดภัยสูง โดย Telehouse Bangkok ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองย่านธุรกิจพระราม 9 พร้อมเตรียมเส้นทางเชื่อมต่อไฟเบอร์จากภายนอกเข้าสู่อาคารได้ถึง 4 เส้นทาง เพื่อให้มีทางเลือกสำรองในการเชื่อมต่อดีที่สุด โดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าที่มีความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น และสามารถใช้งานเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

"ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับความร่วมมือกับ NT เนื่องจากเราได้เล็งเห็นโอกาสในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการสื่อสารข้อมูล เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด และเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ Mobile Payment, Clip Video, On-line Gaming ฯลฯ โดยความร่วมมือครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ทั้งสององค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งทางด้านทรัพยากร ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละฝ่าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อข้อมูลสื่อสารของผู้ให้บริการ สู่ผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเรามุ่งหวัง และตั้งใจที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย และนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางการด้านโทรคมนาคมของอาเซียนอีกด้วย" เคน มิยาชิตะ กล่าว

ทั้งนี้ NT และ Telehouse ยังมีแผนร่วมมือกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อข้อมูล และรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตต่อไป