บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ บิทคับ อินฟินิตี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ NFT

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ บิทคับ อินฟินิตี จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ NFT

บิทคับ อะคาเดมี ร่วมกับ บิทคับ อินฟินิตี เดินหน้าจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ NFT สินทรัพย์ดิจิทัลที่จะมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล

บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด หรือที่รู้จักในนาม บิทคับ อะคาเดมี และ บริษัท บิทคับ อินฟินิตี จำกัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจหลักสูตรการวางแผน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 150 คน ในโอกาสนี้ ปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ Academy Business Development Supervisor จากบิทคับ อะคาเดมี และ กานต์เดช สงเขียว Assistant Business Development Manager จาก บิทคับ อินฟินิตี ได้ร่วมกันจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "What is NFT? สินทรัพย์ดิจิทัลประเภท NFT คืออะไร" โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้ อาทิ ความหมายของสินทรัพย์ดิจิทัลประเภท NFT, ประเภทและตัวอย่างของ NFT ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงข้อมูลเชิงลึกและการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างแท้จริง

นายสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด เปิดเผยว่า บิทคับ อะคาเดมี มีวิสัยทัศน์และจุดหมุ่งหมายคือ เป็นศูนย์การเรียนรู้ สินทรัพย์ดิจิทัล และ เทคโนโลยีบล็อกเชน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ ร่วมสร้างคอมมูนิตี้ และสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน บิทคับ อะคาเดมี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีโอกาสนำความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาทุกคน บิทคับ อะคาเดมีและบริษัทในเครือจะเดินหน้าจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไปเพื่อเสริมสร้างอนาคตของคนในประเทศให้แข็งแรง ยั่งยืน และก้าวตามทันยุคเทคโนโลยีดิสรัปชัน

นายพีระสิทธิ์ จิวะพงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ อินฟินิตี จำกัด กล่าวว่า ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ให้เกียรติ บิทคับ อินฟินิตี ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ บิทคับ อินฟินีตี พร้อมจะสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคน การบรรยายพิเศษในครั้งนี้มี จุดประสงค์ที่มากกว่าการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ NFT เนื่องจาก บิทคับ มุ่งเน้นให้ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับสายงาน ประยุกต์ใช้ในอนาคต หรือสร้างรายได้ด้วยตนเอง โดยในการบรรยายทีมผู้สอนได้มีการยกตัวอย่าง NFT Use Case ที่นักศึกษาจะได้เห็นตัวอย่างการนำ NFT ไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ การนำ NFT มาเชื่อมโลกปัจจุบันสู่โลกดิจิทัล รวมไปถึงได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับ Blockchain NFT ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างไร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตต่อไป